63 cụm thi trên cả nước bắt đầu chấm thi

(KDPT) – Ngày 28/6, hội đồng chấm thi ở 63 cụm thi trên cả nước đã họp, phổ biến công tác chấm thi, tiến hành làm phách và sau đó chấm thi.

Theo quy định, tất cả môn trắc nghiệm được chấm bằng máy, riêng môn Ngữ văn được chấm tự luận. Thống kê cho thấy, cả nước có hơn 901.000 bài thi Ngữ văn.

Bài thi Ngữ văn được chấm 2 vòng độc lập và chấm kiểm tra. Bài thi Ngữ văn được đánh và rọc phách trước khi giao cho tổ chấm thi, số phách được bảo mật tuyệt đối. Hai phương thức đánh phách là đánh 1 vòng hoặc 2 vòng độc lập.

Sau khi làm phách, ban chấm thi sẽ làm việc và tiến hành chấm 2 vòng độc lập, mỗi vòng ở 1 phòng riêng. Trước khi giao bài chấm xong 2 vòng cho 2 cán bộ chấm thi thống nhất điểm, sẽ đối chiếu điểm bài thi ở phiếu ghi điểm của 2 cán bộ chấm. Nếu phát hiện chênh lệch từ 0,5 điểm trở lên, trưởng môn chấm thi phải yêu cầu theo dõi, xác định nguyên nhân và kết quả xử lý thống nhất của 2 cán bộ chấm thi nhằm phòng ngừa sai sót, vi phạm quy chế thi.

Cán bộ chấm thi không được sửa chữa điểm trên phiếu chấm, phiếu ghi điểm và trên bài thi trong quá trình thống nhất điểm. Đối với những bài thi phải lấy điểm trung bình của 3 lần chấm làm điểm chính thức thì trung bình cộng phải được quy về thang điểm 10, làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Bên cạnh việc chấm 2 vòng độc lập, ban chấm thi cũng chấm kiểm tra tối thiểu 5% bài thi tự luận cùng tiến độ với việc chấm vòng 1 và vòng 2.

Trong khi đó, các bài thi trắc nhiệm gồm Ngoại ngữ, tổ hợp bài thi Khoa học tự nhiên và tổ hợp bài thi Khoa học xã hội được chấm bằng máy. Quy trình quét bài trắc nghiệm, xử lý, chấm thi và báo cáo được giám sát chặt chẽ. Sau khi quét, tất cả phiếu trả lời trắc nghiệm và phiếu thu bài thi được niêm phong, lưu giữ và bảo mật tại đơn vị.

Các tệp dữ liệu quét bài thi gốc (kèm theo số báo danh, chưa kiểm dò, chưa sửa chữa, chưa chấm thi) được xuất từ phần mềm, đảm bảo cấu trúc và theo quy định của Bộ GD-ĐT, được ghi vào 2 đĩa CD giống nhau, dán niêm phong có chữ ký của bộ phận giám sát.

Một đĩa giao cho chủ tịch hội đồng thi lưu giữ, một đĩa gửi chuyển phát nhanh về Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) chậm nhất vào ngày 4/7. Sau khi niêm phong đĩa CD 1, các đơn vị mới được phép mở niêm phong các tệp dữ liệu phục vụ chấm thi do Cục Quản lý chất lượng gửi đến. Tổ xử lý bài trắc nghiệm tiến hành việc xử lý bài thi và chấm thi chính thức.

Dự kiến đến ngày 10/7 công tác chấm thi sẽ hoàn tất.

Theo chinhphu.vn