Ba kết quả rất quan trọng trong nhiệm kỳ Chính phủ

(KDPT) – Theo Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, nhiệm kỳ này Chính phủ đã sâu sát trong chỉ đạo, điều hành, cải cách mạnh mẽ và quyết liệt hành động theo phương châm Chính phủ kiến tạo, hành động.

Theo Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, nhiệm kỳ này Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã không ngừng đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, sâu sát trong chỉ đạo, điều hành, cải cách mạnh mẽ và quyết liệt hành động theo phương châm Chính phủ kiến tạo, hành động.

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng. (Ảnh Quochoi).

Ba kết quả cần phát huy mạnh mẽ 

Trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ báo cáo tổng kết công tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại phiên họp sáng 23/2 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đã nhấn mạnh một số kết quả nổi bật 5 năm qua.

Ông Tùng khái quát, kết quả thực hiện phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ”, quyết tâm cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Chính phủ đã được thể hiện rõ nét trên 3 khía cạnh.

Một là cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Kết quả, theo xếp hạng của Ngân hàng thế giới, về môi trường kinh doanh toàn cầu giai đoạn 2016 – 2020, Việt Nam tăng 20 bậc (xếp thứ 70/190 quốc gia); về năng lực cạnh tranh toàn cầu, Việt Nam tăng 10 bậc trong giai đoạn 2018 – 2020 (xếp thứ 67/141 quốc gia).

Hai là xây dựng và vận hành các hệ thống thông tin nền tảng của Chính phủ điện tử; đổi mới lề lối làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp theo hướng tăng cường áp dụng và cải cách mạnh mẽ việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Kết quả chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam tăng 3 bậc so với năm 2016, xếp thứ 86/193 quốc gia, xếp thứ 6 trong ASEAN.

Ba là tiếp nhận, xử lý, trả lời nhanh chóng, kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thông qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

“Thường trực Ủy ban Pháp luật cho rằng đây là những kết quả rất quan trọng, có ý nghĩa tích cực, tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ và cả hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, cần được tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong nhiệm kỳ tới” – ông Tùng nêu quan điểm của cơ quan thẩm tra.

6 hạn chế của nhiệm kỳ

Trong 58 trang báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, Chính phủ dành khoảng 1 trang để đánh giá về tồn tại, hạn chế với 6 gạch đầu dòng.

Một, tình trạng xin điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn chưa được khắc phục triệt để, nhất là việc xin bổ sung dự án luật còn nhiều ; trong khi đó nhiều dự án có trong chương trình nhưng chưa được chuẩn bị kịp, phải xin lùi thời gian trình hoặc rút dự án ra khỏi Chương trình . Việc chuẩn bị một số hồ sơ dự án, dự thảo văn bản pháp luật trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc chưa đáp ứng yêu cầu.

Hai, việc xây dựng và thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chưa bảo đảm tính toàn diện, số đề án phát sinh ngoài chương trình còn nhiều trong khi một số đề án có trong Chương trình công tác lại xin lùi, xin rút; một số đề án chuẩn bị chậm, chất lượng chưa đạt yêu cầu, phải xin điều chỉnh tiến độ.

Ba, việc tổ chức thi hành pháp luật còn chậm; việc chậm ban hành văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục triệt để . Phối hợp xử lý công việc giữa các bộ, ngành, địa phương còn thiếu chặt chẽ, một số trường hợp trách nhiệm chưa cao, thiếu chủ động trong trao đổi, giải trình dẫn đến tình trạng  đùn đẩy, né tránh, thiếu thống nhất, đồng thuận nên kéo dài thời gian xử lý công việc liên quan đến chức năng của nhiều bộ, cơ quan hoặc xây dựng, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Một số vướng mắc, bất cập của chính sách, pháp luật đã được phát hiện nhưng chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời .

Bốn, bộ máy hành chính nhà nước chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả chưa cao; việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy cơ quan chuyên môn ở một số địa phương thực hiện thí điểm còn chưa đồng bộ, thống nhất. Tiến độ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chậm so với lộ trình đề ra. Việc đổi mới lề lối làm việc, kỷ cương, kỷ luật hành chính của một số bộ, cơ quan chưa đạt yêu cầu.

Năm, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa đồng đều, nhất là năng lực phát hiện vấn đề, tham mưu và đề xuất các biện pháp giải quyết còn hạn chế. Công tác đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, luân chuyển cán bộ, công chức ở một số bộ, ngành địa phương chưa đúng quy định, chưa bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn. Công tác thi đua, khen thưởng ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, còn hình thức, chưa tạo động lực thi đua thực sự.

Sáu, công tác phối hợp triển khai chính sách, pháp luật trong nhiều trường hợp còn chưa quyết liệt, thiếu đồng bộ. Công tác quản lý, điều hành một số lĩnh vực chưa hiệu quả, phản ứng chính sách có mặt còn chậm. Công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá và tổng kết thực tiễn còn hình thức, chưa thiết thực.

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng đề nghị Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện để bảo đảm sự cân xứng hơn giữa đánh giá về kết quả đạt được với đánh giá về những tồn tại, hạn chế trong từng lĩnh vực.

AN NGUYÊN

Bạn đang đọc bài viết Ba kết quả rất quan trọng trong nhiệm kỳ Chính phủ
tại chuyên mục Thời sự.
Cung cấp thông tin, liên hệ đường dây nóng:
0369452904 – 0977600308.
Hoặc Email: [email protected]
[email protected]

Nguồn link gốc: https://baodautu.vn/ba-ket-qua-rat-quan-trong-trong-nhiem-ky-chinh-phu-d138311.html