Bảo đảm thông tin trong quản trị

Ceo và Quản trị - 03/05/2019

(KDPT) – Bảo đảm thông tin trong quản trị là vấn đề cấp thiết hiện nay. Việc nắm bắt, điều khiển, kiểm soát, sử dụng và khai thác thông tin có ý nghĩa rất lớn đối với các nhà quản trị.

>>> Hãy chia hết tiền vào 5 khoản sau chứ đừng tiết kiệm nữa: Người thành công đều làm như vậy!

>>> “Làm thế nào để nhân viên trung thành?”: Bài toán “đau đầu” của các ông chủ ngành nhà hàng