Bộ Công thương: EVN không có các khoản lỗ đầu tư ngoài ngành

(KDPT) – Trước dư luận xã hội và báo chí trong thời gian qua liên quan tới việc tăng giá bán điện, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã có báo cáo trình Chính phủ và Quốc hội giải trình về việc tăng giá điện trong thời gian vừa qua đã giải thích rõ về những vấn đề dư luận đang quan tâm như: Giá điện có đang bao gồm cả các chi phí đầu tư ngoài ngành của EVN hay số dư tiền gửi ngân hàng của EVN và quản lý dòng tiền của EVN tại thời điểm 30/6/2018.

Ảnh minh họa.

Về các khoản đầu tư ngoài ngành, theo báo cáo của Bộ Công thương, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 14/6/2017 về phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN, các khoản đầu tư ngoài ngành cơ bản đã được EVN thoái hết vốn nên không có các khoản lỗ đầu tư ngoài ngành.

Theo đó EVN đã thoái vốn thành công theo mệnh giá thực hiện là 2.214 tỷ đồng, tổng giá trị vốn thu về 2.341 tỷ đồng, thặng dư vốn 127 tỷ đồng.

Riêng khoản vốn đầu tư còn lại là 7,5% vốn điều lệ tương ứng 187,5 tỷ đồng tại Công ty cổ phần Tài chính Điện lực đang kinh doanh có lợi nhuận và trả cổ tức hàng năm sẽ được EVN thực hiện thoái vốn trong năm 2019.

Các khoản chi phí giá thành sản xuất kinh doanh điện đã được kiểm toán và không bao gồm các khoản chi phí đầu tư ra ngoài nghành của EVN. Việc tính toán phương án giá bán lẻ điện bình quân đã được EVN, Bộ Công Thương thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc xác định mức giá bán lẻ điện bình quân.

Với các khoản tiền gửi, Bộ Công Thương cho biết, số dư tiền gửi tại thời điểm 30/6/2018 là 42.798 tỷ đồng là số liệu tại Báo cáo tài chính hợp nhất toàn EVN thời điểm 30/6/2018. Đây là tổng số tiền gửi ngân hàng tại 253 đơn vị thành viên cấp 2 và cấp 3 thuộc Tập đoàn để phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.

So với số dư nợ phải trả ngắn hạn tại cùng thời điểm trả của EVN (hơn 106 ngàn tỷ đồng). Theo Bộ Công thương, số tiền trên không đủ để trả nợ cho các nhà cung cấp nhiên liệu, các nhà cung cấp và trả nợ ngân hàng…

Do nhu cầu vốn cho đầu tư và sản xuất kinh doanh quá lớn nên với số dư tiền gửi trên mới giúp cho EVN và các đơn vị thành viên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, mỗi đơn vị phải duy trì một số dư tiền gửi phục vụ cho công việc thường xuyên và xử lý đột xuất.

“Trong lĩnh vực đầu tư, EVN có số dư nợ vay rất lớn vì thế nhu cầu trả nợ trong năm tương đối cao đòi hỏi EVN phải duy trì số dư đủ để trả nợ khi đến hạn để đảm bảo tín nhiệm tín dụng cho các khoản vay trong tương lai”, Bộ Công Thương nêu rõ.

Về công tác kiểm toán, giám sát định kỳ, Bộ Công Thương cũng khẳng định, theo qui định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ chỉ có chi phí sản xuất kinh doanh của các hoạt động trong lĩnh vực điện được phép đưa vào trong giá thành sản xuất kinh doanh điện và đưa vào tính toán điều chỉnh giá điện. Các chi phí đầu tư ngoài ngành không được phép đưa vào trong giá thành sản xuất kinh doanh điện cũng như trong tính toán điều chỉnh giá điện.

Theo qui định trên, hàng năm, căn cứ vào số liệu chi phí đã được kiểm toán độc lập xác nhận, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tiến hành kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện của EVN. Chi phí sản xuất kinh doanh điện được tách bạch theo chi phí các khâu, như phát điện, truyền tải, phân phối, phụ trợ và quản lý ngành.

Năm 2018, trên cơ sở báo cáo chi phí và giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2017 của EVN, báo cáo tài chính của đơn vị điện lực được kiểm toán, Bộ Công Thương đã chủ trì kiểm tra, giám sát chi phí sản xuất kinh doanh điện, điều hành giá điện năm 2017 của EVN. Kết thúc kiểm tra, Bộ Công Thương đã tổ chức họp báo công bố công khai kết quả kiểm tra, giám sát.

Năm 2019, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục thực hiện kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2018 của EVN, tổ chức họp báo và ra thông cáo báo chí về kết quả kiểm tra, giám sát.

Duy Khánh