Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ cắt giảm 70% thủ tục kinh doanh

(KDPT) – Mới đây, Bộ NN&PTNT cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp tổ chức hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về danh mục rà soát điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

 

Ảnh minh họa

Ngành nông nghiệp hiện có 33 ngành, nghề với 345 ĐKKD, Bộ NN&PTNT đã rà soát tổng thể và đề xuất cắt giảm, bãi bỏ, đơn giản hoá 241 điều kiện, bảo đảm đáp ứng 69,8% ĐKKD được cắt giảm.

Cụ thể, 131 điều kiện trong số 172 ĐKKD về thú y, thức ăn chăn nuôi, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, quản lý chất lượng, sản phẩm biến đổi gen hiện đang quy định tại 4 Nghị định (Nghị định 35/2016/NĐ-CP; Nghị định 66/2016/NĐ-CP; Nghị định 39/2017/NĐ-CP; Nghị định 69/2010/NĐ-CP), sẽ được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về ĐKKD trong lĩnh vực nông nghiệp mà Bộ đang xây dựng và thực hiện lấy ý kiến rộng rãi.

Cùng với đó, nhiều ĐKKD đã được cắt giảm tại Luật Thủy sản. Bộ sẽ tiếp tục rà soát cắt giảm tại các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản, Luật Lâm nghiệp (dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-1-2019); tại dự án Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi và các Nghị định hướng dẫn thi hành hai luật này.

Duy Khánh