Bộ Tài chính tiếp tục dẫn đầu về phát triển Chính phủ điện tử

(KDPT) – Trong số 19 cơ quan Bộ, cơ quan ngang Bộ, năm 2018, Bộ Tài chính tiếp tục dẫn đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển Chính phủ điện tử. Xếp liền sau là các Bộ: Công thương, Thông tin và Truyền thông.

Sáng 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp cùng Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức hội thảo “Phát triển Chính phủ điện tử – Đánh giá kết quả và chia sẻ bài học kinh nghiệm xây dựng Chính phủ điện tử của các bộ, ngành và địa phương năm 2018.

Theo Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2018, do Cục Tin học hóa-Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì biên soạn, trong số 22 Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an, Bộ Quốc phòng không nằm trong đánh giá do đặc thù thông tin và nhiệm vụ. Đối với 19 đơn vị được đánh giá, Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Dân tộc là hai đơn vị xếp cuối bảng về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin.

Báo cáo cũng chỉ ra chỉ số hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong hai năm 2017-2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xếp thứ nhất với số điểm lần lượt là 0,810 và 0,825. Ủy ban Dân tộc xếp chót bảng xếp hạng với 0,593 và 0,279 điểm.

Về chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ năm 2018, Bộ Công thương xếp thứ nhất với số điểm là 0,782 (2018). Số liệu này cao hơn năm 2017 với 0,565 điểm.

Đối với các cơ quan thuộc Chính phủ, năm 2018,  Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nằm trong top 1 về chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin với số điểm là 0,799. Con số này cao hơn so với năm 2017 với 0,677.

Tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018, Đà Nẵng đứng đầu với 0,871 điểm, so với 0,716 của năm 2017. Trong khi đó hai thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội xếp thứ 11, Tp Hồ Chí Minh xếp thứ 7. Xếp cuối cùng trong bảng đánh giá này là các tirh Đồng Tháp, Kon Tum và Cao Bằng.

Đối với lĩnh vực cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Lâm Đồng là tỉnh đứng đầu trong năm 2018 với 0,820 điểm, so với 0,214 điểm của năm 2017. 3 tỉnh xếp cuối là Lạng Sơn, Hòa Bình và Quảng Trị.

Duy Khánh