Chế biến phụ phẩm thủy sản: Khoảng trống tỷ đô

Kinh tế, Tin nổi bật - 18/06/2019

(KDPT) – Nếu khai thác tốt nguồn nguyên liệu phụ phẩm thủy sản, mỗi năm ngành thủy sản Việt Nam sẽ có thêm từ 4 -5 tỷ USD.