Chi hơn 1000 tỷ đồng để tổng điều tra dân số

(KDPT) – Bắt đầu từ ngày 1/4 tới đây, cả nước sẽ tiến hành công tác điều tra dân số. Lần điều tra này sẽ nâng cao việc sử dụng công nghệ thông tin từ việc thu thập phiếu điều tra, đến quá trình tổng hợp, phân tích dữ liệu…  Kinh phí cho công tác tổng điều tra dự kiến khoảng hơn 1000 tỷ đồng.

Đó là thông tin được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đưa ra tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo về việc chuẩn bị để sẵn sàng thu nhập thông tin Tổng điều tra bắt đầu từ ngày 1/4/2019 và kéo dài trong 25 ngày.

Theo Phó Thủ tướng, các địa phương và toàn bộ hệ thống đã sẵn sàng cho cuộc tổng điều tra lần này. Đây là lần thứ 5 cả nước tổ chức điều tra dân số, lần gần đây nhất là vào năm 2009.

Việc điều tra sẽ được tiến hành trên 63 tỉnh, thành và 3 Bộ có tính đặc thù là Quốc phòng, Công an và Ngoại giao (bao gồm cả những người đang công tác ở trong nước và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài).

Cũng theo Phó Thủ tướng, kết quả điều tra nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2011 – 2020; đồng thời là cơ sở quan trọng để xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước)…

“Chúng ta huy động lực lượng tham gia đông, kinh phí bỏ ra rất lớn với 1.100 tỷ đồng trong điều kiện ngân sách khó khăn, 10 năm mới tiến hành một lần nên phải làm sao để cuộc tổng điều tra dân số chính xác, trung thực, an toàn tuyệt đối và có chất lượng cao”, Phó thủ tướng nêu rõ.

Trong lần điều tra dân số này, các địa phương như TP Hồ Chí Minh sử dụng 100% thiết bị điện tử trong công tác thu thập dữ liệu, sử dụng phiếu điều tra trực tuyến để gửi tới các hộ dân. Ở Hà Nội, theo Phó Chủ tịch thành phố Nguyễn Doãn Toản, công tác điều tra cũng được thực hiện 100% bằng công nghệ thông tin.

Theo Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, cho biết dân số nước ta tính đến hết năm 2017 hiện là 93,7 triệu người. Dân số của Việt Nam dự kiến sẽ tăng trung bình khoảng 2.600 người mỗi ngày. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương, vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết.

Hoàng Anh