Chi phí cách ly y tế, test nhanh cho người lao động có phải chịu thuế thu nhập cá nhân?

Cộng đồng - 07/10/2021

(KDPT) – Hiện nay, do tình hình dịch Covid-19 kéo dài nhưng để đảm bảo không làm gián đoạn , đứt quãng chuỗi sản xuất kinh doanh nên  một số công ty liên doanh hoặc một số doanh nghiệp có yếu tố đầu tư nước ngoài  phát sinh chi phí xét nghiệm nhanh Covid-19 cho một số chuyên gia, nhân viên phải thường xuyên di chuyển từ tình này đến tỉnh kia (Chẳng hạn, TP Hà Nội đến tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nội – Bắc Ninh, Hà Nội – Hưng Yên…Tp Hồ Chí Minh – Bình Dương, Hồ Chí Minh – Long An…) với tấn suất thường xuyên, liên tục khoảng 3 ngày/lần. Trước thực trạng phải dành một khoản chi cách ly y tế, chi phí xét nghiệm không nhỏ khiến một số doanh nghiệp đã rất băn khoăn không biết khoản chi phí này vào chi phí hợp lý hợp lệ hay tính vào thu nhập chịu thuế đối với các cá nhân được xét nghiệm để đi công tác theo yêu cầu của Công ty hay không?

Nắm bắt tình hình thực tế và để phản hồi kịp thời đến các doanh nghiệp nhằm giúp họ chủ động trong khâu hạch toán chi phí của đơn vị, Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Tiết đ.3.2 Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 cửa Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân  và hướng dẫn thi hành Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bồ sung một số điều của Luật Thuế TNCN quy định các khoản thu nhập chịu thuế TNCN thì: “Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức; Khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân trong hoạt động chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, giải trí thẩm mỹ… nếu nội dung chi trả ghi rõ tên cá nhân được hưởng. Trường hợp nội dung chi trả phí dịch vụ không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế“.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, căn cứ Điểm a Điều 1 Công văn số 7038/VPCP-KTTH ngày 24/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về chi phí cách ly, chi phí điều trị Covid-19 quy định như sau:

Đối với các trường hợp thực hiện cách ly tại các doanh trại quân đội, các trường của quân đội thì tiếp tục thực hiện chế độ đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly tập trung theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid -19. Kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ một phần từ nguồn kinh phí do ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận ủng hộ cho phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam và bị áp dụng biện pháp cách ly tập trung có nhu cầu thực hiện cách ly tại khách sạn, resort, cơ sở khác được chọn làm nơi cách ly tập trung: Cá nhân tự chi trả các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt trong những ngày cách ly cho khách sạn, resort, cơ sở khác theo mức giá do khách sạn, resort, cơ sở khác quy định; đồng thời, phải chấp hành việc chỉ định xét nghiệm theo yêu cầu chuyên môn của Cơ quan y tế và tự chi trả chi phí xét nghiệm cho cơ sở y tế theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành…” thì sẽ thực hiện hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 5032/TCT-CS ngày 26/11/2020 về chi phí cách ly phòng chống Covid-19 của chuyên gia nước ngoài. Căn cứ các quy định trên, nếu trường hợp Công ty hoặc doanh nghiệp có phát sinh chi phí xét nghiệm Covid-19 cho người lao động, nếu khoản chi không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của nhân viên.

Trường hợp khoản chi phí xét nghiệm Covid-19 cho người lao động nêu trên ghi rõ tên cá nhân được hưởng thì phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động theo quy định tại Tiết đ.3.2 Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính./.

KHÁNH LINH 

Bạn đang đọc bài Chi phí cách ly y tế, test nhanh cho người lao động có phải chịu thuế thu nhập cá nhân? tại chuyên mục Cộng đồng.
Cung cấp thông tin, liên hệ đường dây nóng:
03694529040977600308.
Hoặc Email: [email protected]
[email protected]