Chính phủ rút đề xuất sửa đổi Luật Đất đai

Bất động sản - 13/03/2019

(KDPT) – Do còn nhiều vấn đề phức tạp, Chính phủ đề nghị rút Luật Sửa đổi bổ sung Luật Đất đai để nghiên cứu, phân tích, đánh giá kỹ hơn.

Chính phủ vừa có tờ trình gửi Quốc hội đề nghị rút dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ra khỏi chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Theo đó, 15 vấn đề Bộ Tài nguyên Môi trường dự định xin ý kiến sửa đổi Luật Đất đai 2013 chưa được Quốc hội xem xét. Lý do đưa ra là do nội dung trong Luật Sửa đổi này (vốn thuộc Chương trình năm 2019) còn một số vấn đề phức tạp, cần có thêm thời gian để nghiên cứu, chuẩn bị và đánh giá kỹ hơn, như vấn đề về đất cơ sở tôn giáo; người nước ngoài mua nhà ở gắn liền với đất ở; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đất đai; quy hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, kinh tế đất, tích tụ tập trung đất đai; căn hộ khách sạn, căn hộ văn phòng, nhà ở khách sạn…

Ảnh: Chính phủ rút đề xuất sửa đổi Luật Đất đai

Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghiên cứu, phân tích, đánh giá toàn diện các quy định của Luật Đất đai hiện hành và định hướng sửa đổi Luật, trình Chính phủ sau năm 2020.

Được biết, Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014, đã tiếp cận và thể hiện vấn đề tài chính đất đai theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện bộc lộ những bất cập như chưa sát với thực tiễn, còn nhiều lỗ hổng, đòi hỏi các chính sách đột phá để tạo động lực phát triển. Do vậy, từ cuối năm 2017, Chính phủ đã giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, sửa đổi và bổ sung. Đây cũng là một trong số những dự án nhận được sự quan tâm của người dân và giới chuyên môn.

R.N
(Hợp tác phát triển nội dung cùng Rubix International)