Một khu đất được phân lô, bán nền ở Phú Quốc.

Ban thường vụ tỉnh ủy Kiên Giang thống nhất chủ trương chấm dứt việc tạm dừng các hoạt động phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất tại huyện Phú Quốc. Quyết định được ký ngày 2/3. Thường vụ tỉnh ủy giao UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương trên, tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đất đai tại Phú Quốc.

Trước đó, tháng 5/2018, tỉnh Kiên Giang có công văn chỉ đạo tạm dừng các hoạt động phân lô bán nền, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất tại huyện Phú Quốc. Theo công văn, việc tạm dừng diễn ra đến khi Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt có hiệu lực và quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chính thức.

Quyết định tạm dừng phân lô, bán nền thời điểm đó được đưa ra khi tình hình vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại huyện Phú Quốc diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng đất trái pháp luật, lấn chiếm đất rừng, tự ý phân lô, tách thửa, tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất, san lấp, xây dựng trái phép. Tỉnh còn nhìn nhận tình trạng đầu cơ gây sốt đất tăng giá đột biến để trục lợi diễn biến khó lường, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn và ảnh hưởng lớn đến quy hoạch tổng thể phát triển huyện đảo Phú Quốc, nhất là từ khi có chủ trương thành lập đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Phú Quốc.

Sau gần 2 năm thực hiện chủ trương trên, đến đầu tháng 1 vừa rồi, UBND tỉnh Kiên Giang có tờ trình xin Ban Thường vụ tỉnh Kiên Giang chấm dứt quy định này.

Cùng thời điểm năm 2018, tình trạng sốt đất, phân lô bán nền tràn lan theo tin quy hoạch đặc khu cũng diễn ra ở Khánh Hòa và Quảng Ninh. Cả 3 địa phương trên đều yêu cầu tạm ngừng giao dịch, phân lô bán nền. Đến nay, Kiên Giang là địa phương đầu tiên dỡ bỏ “lệnh” này.