Chủ tịch Hồ Chí minh thăm nhà máy Cao su Sao vàng

Ceo và Quản trị - 21/12/2018

(KDPT) – Khu công nghiệp Thượng Đình bao gồm 3 Nhà máy: Cao su, Xà phòng, Thuốc lá. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm Nhà máy Cao su Sao Vàng khi nhà máy mới được khởi công xây dựng cùng với các nhà máy khác trong khu công nghiệp. Sau đó, Người đến thăm lại nhiều lần vào các ngày 24-2-1959; 23-5-1960; 17-6-1960; 26-1-1961; 12-2-1964.

Bác Hồ thăm gia đình công nhân nhà máy Cao su Sao Vàng.

Ngày 24-2-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm công trường xây dựng ba Nhà máy Cao su, Xà phòng, Thuốc lá. Người nói: “Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng, muốn xứng đáng là giai cấp lãnh đạo thì phải gương mẫu trong công tác… Mọi người phải khắc phục khó khăn, thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm”.

Ngày 17-6-1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm ba Nhà máy cùng Chủ tịch Hát-gi Lê-si và đoàn đại biểu Anbani. Sau khi thăm khu sản xuất, Người cùng các vị trong đoàn dự cuộc mít tinh chào mừng của cán bộ, công nhân ba nhà máy. Người nhắc các cấp lãnh đạo nhà máy cần chú ý cải thiện đời sống và điều kiện làm việc cho công nhân, trong sản xuất phải cố gắng tận dụng hết công suất máy móc để tránh lãng phí.

Ngày 26-1-1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm bếp ăn của công nhân khu Cao – Xà – Lá.

Tối 12-2-1964 (tức 30 tết Giáp Thìn), Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và chúc Tết cán bộ công nhân Nhà máy.

Công ty cổ phần Cao su Sao vàng ghi nhớ lời Bác căn dặn, ra sức thi đua lao động sáng tạo, kinh doanh giỏi, đưa Công ty trở thành đơn vị giỏi trong ngành Công nghiệp hoá chất Việt Nam.

P.V