Theo thông tin được UBCKNN công bố, SBS bị phạt 150 triệu đồng theo quy định tại Điểm g, Khoản 3, Điều 26, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng.

Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 09/11/2020 đến ngày 11/6/2021, tại một số thời điểm, Công ty cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi không có đủ 100% tiền.

Thông báo xử phạt SBS của UBCKNN.

Được biết, trước đó, vào thời điểm cuối năm 2021, SBS cũng bị Cục Thuế Tp.HCM xử phạt vi phạm hành chính về thuế với tổng số tiền là hơn 750 triệu đồng, vì đã có hành vi khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp và khai sai thuế thu nhập cá nhân dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Năm 2021, SBS đặt mục tiêu doanh thu thuần vào khoảng 100-120 tỉ đồng. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh khoảng 6-8 tỉ đồng. Kế hoạch lợi nhuận này gấp hơn 5-7 lần so với thực hiện năm 2020. Như vậy, so với kế hoạch năm 2021, SBS đã thực hiện được 97% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm sau 9 tháng. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của SBS vẫn là công tác tái cấu trúc hoạt động do tình trạng lỗ lũy kế tồn đọng từ năm 2012 trở về trước.

UYỂN NHI (T/H)