Cơ cấu tổ chức ma trận: Mô hình triển vọng khi thiết kế bộ máy quản trị

Ceo và Quản trị - 02/06/2019

(KDPT) – Nếu trong mô hình tổ chức truyền thống, công việc được xử lý phân mảnh, không có người chịu trách nhiệm chung, dòng thông tin tăng về lượng nhưng giảm về hiệu quả, thì thiết kế ma trận giúp tăng cường phối hợp, đặt nhà quản trị vào vị trí tốt để kết hợp nhiều khía cạnh tương tác, cả bên trong lẫn bên ngoài tổ chức.

>>> Hãy chia hết tiền vào 5 khoản sau chứ đừng tiết kiệm nữa: Người thành công đều làm như vậy!

>>> “Làm thế nào để nhân viên trung thành?”: Bài toán “đau đầu” của các ông chủ ngành nhà hàng