Con trai Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát phải dừng mua 5 triệu cổ phiếu HPG

(KDPT) – Mới đây Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã yêu cầu ông Trần Vũ Minh (con trai Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long) dừng mua cổ phiếu theo đăng ký giao dịch đã công bố.

Được biết nguyên nhân Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa ra là tại Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 22/4 của Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG) chưa xác định rõ đối tượng chuyển nhượng theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 35 của Luật Chứng khoán 2019.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã thông qua  tờ trình cho phép Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long và con trai là Trần Vũ Minh không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu HPG dẫn tới việc ông Long, ông Minh và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt các ngưỡng 35%, 45%, 55%, 65% và 75% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Hòa Phát.

Đến ngày 18/5/2021, ông Trần Vũ Minh đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu HPG, đưa tổng tỷ lệ sở hữu của cả gia đình vượt 35%. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 21/5 đến 18/6 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Ông Trần Vũ Minh đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu HPG. Nguồn: Hòa Phát

Được biết tại thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ, Chủ tịch Trần Đình Long, con trai Trần Vũ Minh và các bên liên quan đang sở hữu 34,95% vốn của Hòa Phát, rất sát với ngưỡng 35%. Ngày 18/5 vừa qua, ông Trần Vũ Minh đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu HPG, đưa tổng tỷ lệ sở hữu của cả gia đình vượt 35%.

Do đó để đảm bảo phù hợp các quy định của Luật Chứng khoán và yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HĐQT Tập đoàn Hòa Phát vừa ban hành Nghị quyết ngày 2/6 thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nguồn: Hòa Phát

Nội dung nhằm xác định rõ đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phiếu HPG theo quy định của Luật Chứng khoán 2019 trong giao dịch nhận chuyển nhượng 5 triệu cổ phiếu HPG của ông Trần Vũ Minh, làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của ông Minh và những người liên quan vượt mức 35% mà không phải chào mua công khai. Ngày chốt danh sách cổ đông là 28/6, thời gian thực hiện lấy ý kiến là trong tháng 6-7/2021.

Về cơ cấu cổ đông, hiện nay ông Long là cổ đông lớn nhất sở hữu 864 triệu cổ phiếu HPG, tương đương 26,08% vốn điều lệ của Hòa Phát. Vợ ông Long là bà Vũ Thị Hiền đang nắm giữ 243,06 triệu cp, tương đương 7,34% vốn, là cổ đông lớn thứ 2. Con trai là Trần Vũ Minh nắm giữ 48 triệu đơn vị. Công ty riêng của ông Minh (Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đại Phong) có 1,56 triệu cổ phiếu HPG.

UYỂN NHI 

 

Bạn đang đọc bài Con trai Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát phải dừng mua 5 triệu cổ phiếu HPG
tại chuyên mục Doanh nghiệp – Thương hiệu.
Cung cấp thông tin, liên hệ đường dây nóng:
03694529040977600308.
Hoặc Email: [email protected]
[email protected]