Đà Nẵng siết chặt công tác quản lý các cơ sở lưu trú

Bất động sản - 24/04/2019

(KDPT) – TP. Đà Nẵng sẽ tạm dừng kinh doanh các cơ sở lưu trú du lịch vi phạm các điều kiện kinh doanh.

Các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng không tuân thủ đầy đủ quy định quản lý sẽ phải tạm dừng kinh doanh.

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành công văn chỉ đạo các sở, ngành chức năng tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở lưu trú du lịch, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành liên quan đến việc cấp phép các điều kiện hoạt động của cơ sở lưu trú du lịch trước và sau khi đi vào hoạt động, đảm bảo các cơ sở lưu trú du lịch đáp ứng các điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo quy định của Luật Du lịch 2017, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và an toàn cho du khách.

​TP. Đà Nẵng giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các địa phương kiểm tra điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật đối với các loại hình cơ sở lưu trú du lịch theo quy định. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm điều kiện kinh doanh lưu trú du lịch, Sở Du lịch có văn bản gửi các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra xử lý theo quy định.

Sở Du lịch Đà Nẵng có trách nhiệm tăng cường kiểm tra đột xuất và công bố thông tin các cơ sở lưu trú du lịch không đảm bảo chất lượng phục vụ khách, mạo nhận hạng sao khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Đà Nẵng siết chặt việc quản lý các cơ sở lưu trú để tăng chất lượng dịch vụ – Nguồn: Internet

UBND TP. Đà Nẵng cũng giao Sở Xây dựng có trách nhiệm giám sát và phối hợp UBND các quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra các dự án xây dựng cơ sở lưu trú du lịch nhằm đảm bảo việc xây dựng theo đúng giấy phép xây dựng được cấp. Giao Công an thành phố có trách nhiệm chủ trì, chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc cấp phép, kiểm tra và giám sát các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy, an ninh trật tự… của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm, Sở Xây dựng sẽ đề nghị các ngành, địa phương liên quan như Công an thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường… xem xét trong việc cấp các giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh lưu trú có liên quan. Trong trường hợp không chấp hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ yêu cầu tạm ngừng kinh doanh ngành nghề lưu trú du lịch ngắn ngày cho đến khi đủ điều kiện theo quy định.

R.N
(Hợp tác phát triển nội dung cùng Rubix International)