Một giáo viên bày tỏ ý kiến trong cuộc họp công bố kết quả thực nghiệm chương trình giáo dục phổ thông mới – Ảnh: VĨNH HÀ

Cụ thể năm học 2019-2020 sẽ triển khai bắt đầu ở lớp 1, năm học 2020-2021 triển khai tiếp ở lớp 6, năm học 2021-2022 triển khai ở lớp 10 và thực hiện theo quy trình “cuốn chiếu”.

Theo kế hoạch, mỗi tỉnh, thành phố chọn 3 giáo viên cốt cán/môn học/cấp học để tham gia các đợt bồi dưỡng giáo viên cốt cán. Các đợt bồi dưỡng giáo viên cốt cán này này sẽ tổ chức hàng năm cho tới năm 2023.

Kế hoạch của Bộ Giáo dục – đào tạo cũng lưu ý xây dựng kế hoạch đào tạo mới giáo viên các môn giáo dục nghệ thuật (âm nhạc, mỹ thuật) cấp THPT, ngoại ngữ, tin học và công nghệ ở tiểu học, tin học ở cấp THCS để đảm bảo đủ giáo viên theo môn học, cấp học.

Các sở Giáo dục – đào tạo có kế hoạch bố trí giáo viên các môn tin học và công nghệ, lịch sử và địa lý, khoa học tự nhiên (là môn học mới hoặc môn học có nội dung mới so với chương trình hiện hành) được tham gia các khóa bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để có thể đảm nhiệm các môn học này.

Theo Tuổi Trẻ Online