Đánh giá học sinh lớp 1 theo hướng tiếp cận phẩm chất, năng lực

(KDPT) – Xây dựng Thông tư hướng dẫn đánh giá học sinh lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bắt buộc phải theo hướng tiếp cận năng lực. Đây cũng là dịp Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) lấy ý kiến của các giáo viên trên cả nước để hoàn thiện Thông tư này trước khi bước vào năm học 2020 – 2021.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết: Bộ GD& ĐT đang tích cực triển khai Nghị quyết 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; trong đó tinh thần cốt lõi là chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục chú trọng phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực người học.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chia sẻ với các giáo viên tiểu học về cách đánh giá học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Ảnh: NH

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho rằng: Với việc đổi mới mục tiêu giáo dục – hướng tới làm cho người học hình thành phẩm chất và năng lực – nội dung phải thay đổi, phương pháp phải thay đổi, cách đánh giá phải thay đổi, các điều kiện, yếu tố tạo nên chất lượng phải thay đổi. Chính vì vậy, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã cố gắng để xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thay thế chương trình phổ thông hiện hành.

Nếu chương trình hiện hành là theo cách tiếp cận nội dung, yêu cầu đầu ra là chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ, thì chương trình 2018 yêu cầu đầu ra là phẩm chất, năng lực. Vậy đánh giá cũng thay đổi, từ đánh giá đầu ra theo chuẩn kiến thức kĩ năng, chuyển sang đánh giá theo chuẩn mới phẩm chất, năng lực.

Hiện nay, chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được ban hành, sách giáo khoa cũng từng bước được hình thành. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã phê duyệt 5 bộ sách giáo khoa lớp 1.

“Về phương pháp, chúng ta đã được tập huấn để có phương pháp đổi mới theo hướng tiếp cận phẩm chất và năng lực. Riêng về đánh giá học sinh tiểu học, đổi mới lần này theo hướng tiếp cận phẩm chất năng lực, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT, sau đó có sửa đổi bằng Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT. Hai thông tư này đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực; cách đánh giá đã tiệm cận với quốc tế với việc chúng ta vừa đánh giá thường xuyên kết hợp với đánh giá định kỳ”, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết.

Để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu với lớp 1 vào năm học 2020 – 2021, trước mắt, Bộ GDĐT xây dựng văn bản hướng dẫn đánh giá học sinh lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

“Hy vọng, các thầy cô, với kinh nghiệm từ thực tế triển khai sẽ có những ý kiến đóng góp giúp Bộ GD&ĐT ban hành văn bản mới phù hợp”, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đề nghị.

Theo Báo Tin tức