Đấu giá đất tại Phú Thọ ‘nóng hầm hập’, giá khởi điểm cao nhất hơn 3 tỷ đồng/lô

Bất động sản - 02/12/2021

(KDPT) – Theo thông tin được công bố, 46 ô đất tại xã Đông Thành, xã Hoàng Cương và thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba (Phú Thọ) sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 12/12 tới đây.

Cụ thể, các vị trí khu đất lần lượt là 6 ô đất ở tại khu 6, xã Đông Thành, 30 ô đất ở tại khu Tràn Xi măng, thị trấn Thanh Ba và 10 ô đất ở tại khu 13, xã Hoàng Cương. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ, địa chỉ: số 36 Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì (Phú Thọ).

Theo đó, mỗi ô đất có diện tích từ 100 m2 đến 501 m2/ô, giá khởi điểm từ 3 triệu đồng đến 8 triệu đồng/m2 (từ 300 triệu đồng đến hơn 3 tỷ đồng/ô).

Trước đó, tỉnh Phú Thọ cũng ra thông báo sẽ tổ chức đấu giá 61 ô đất tại huyện Yên Lập. Cụ thể, vị trí khu đất đấu giá bao gồm 61 ô đất ở tại khu Chùa 12, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ, địa chỉ: số 36 Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ.

Danh sách vị trí 61 lô đất sắp được đấu giá tại Phú Thọ.

BẢO CHÂU