Quốc hội dành trọn ngày làm việc hôm nay 25/5 để thảo luận ở Hội trường về kinh tế – xã hội và ngân sách Nhà nước. Trong buổi sáng đã có 25 đại biểu đăng đàn, 4 ý kiến tranh luận. Buổi chiều, Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường và Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng sẽ tham gia phát biểu, làm rõ thêm những vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

HÀ VINH