Đẩy mạnh tuyên truyền Quy định mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao

(KDPT) – Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có Văn bản số 582/SGDĐT-VP về tuyên truyền Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND, ngày 04-12-2019, của HĐND Thành phố Quy định mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2020-2021 (Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND).

Ảnh minh họa

Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp thông tin về mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2020–2021 như sau:

Luật Thủ đô ra đời là căn cứ pháp lý chính thức cho việc triển khai mô hình trường chất lượng cao tại Thủ đô. Sau một thời gian triển khai, mô hình này bước đầu đã nhận được sự ủng hộ của xã hội, sự tin tưởng của phụ huynh học sinh và đang từng bước khẳng định tính hiệu quả của mô hình.

Đến tháng 02 năm 2020, toàn Thành phố có 19 trường được công nhận trường chất lượng cao, trong đó, có 14 trường công lập và 05 trường ngoài công lập. Trong 14 trường công lập chất lượng cao có 07 trường mầm non, 02 trường tiểu học, 04 trường trung học cơ sở và 01 trường trung học phổ thông.

Ngày 04-12-2019, HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết số 13/2019/NQ- HĐND. Trong đó, mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2020-2021, như sau: Đối với trường Mầm non và Trung học cơ sở, giữ nguyên mức trần học phí như năm học 2019-2020; đối với trường Tiểu học và Trung học phổ thông, tăng so với mức trần học phí năm học 2019-2020 là 400.000 đồng/học sinh/tháng, cụ thể:

Trường Mầm non, mức trần học phí là 5.100.000 đồng/học sinh/tháng; Trường Tiểu học, mức trần học phí là 5.500.000 đồng/học sinh/tháng; Trường THCS, mức trần học phí là 5.300.000 đồng/học sinh/tháng; Trường THPT, mức trần học phí là 5.700.000 đồng/học sinh/tháng.

Mức trần học phí của cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao áp dụng năm học 2020-2021, được điều chỉnh từ năm học 2021-2022 cùng với việc xây dựng định mức phân bổ ngân sách và thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định.

Trên cơ sở mức trần học phí, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục công lập chất lượng căn cứ vào điều kiện kinh tế xã hội của địa bàn, cùng với cam kết thực hiện chất lượng giáo dục cao theo tiêu chí cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy, kết quả kiểm định và mức hỗ trợ của ngân sách để quyết định mức thu học phí cụ thể sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của UBND quận, huyện, thị xã hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý.

Mức trần học phí năm học 2020-2021 được quy định tại Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND sẽ không ảnh hưởng đến các đối tượng học sinh đã theo học tại trường công lập chất lượng cao vì các đối tượng này tiếp tục thực hiện mức thu học phí theo lộ trình đã cam kết giữa nhà trường và cha mẹ học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan tham mưu trình các cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế chính sách phát triển mô hình trường chất lượng cao; chỉ đạo các trường công lập chất lượng cao tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học; thực hiện cam kết chất lượng giáo dục tương xứng với mức thu học phí, mức thu học phí cần phù hợp không tăng đột biến và thực hiện nghiêm túc các chế độ công khai theo quy định.

Theo phapluatxahoi.vn