Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phản hồi đề nghị của Bộ Tài chính về việc hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền gia ".vn" và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet (IP), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, theo quy định hiện hành và dự thảo đều quy định, khi sử dụng tên miền quốc gia, các doanh nghiệp sẽ phải nộp lệ phí đăng ký sử dụng tên miền ".vn" (thu khi đăng ký lần đầu) và phí duy trì sử dụng tên miền (thu hàng năm ngay từ năm đầu tiên).

Như vậy, các doanh nghiệp sẽ phải trả số tiền lớn hơn để có thể bắt đầu sử dụng tên miền năm đầu tiên và số tiền ít hơn để duy trì trong các năm tiếp theo.

Qua tìm hiểu, VCCI nhận thấy, các nhà cung cấp tên miền quốc tế thường có chính sách bán hàng theo hướng ngược lại. Tức là năm đầu tiên, số tiền khách hàng phải trả thường bằng hoặc thấp hơn các năm tiếp theo, đây là chính sách bán hàng hợp lý hơn, phù hợp với dòng tiền của nhiều khách hàng.

Thông thường, khi mới khởi sự kinh doanh, các doanh nghiệp tốn nhiều chi phí nhưng chưa có doanh thu ngay. Do đó, nếu chi phí cho tên miền thấp trong năm đầu sẽ giúp giảm rào cản gia nhập thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi sự kinh doanh. Các năm tiếp theo, khi hoạt động kinh doanh đã mang lại doanh thu và tên miền có lượng truy cập ổn định thì các doanh nghiệp sẽ có mức độ sẵn sàng chi trả cao hơn để duy trì tên miền.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ tạo điều kiện cho hoạt động khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh tế số, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc điều chỉnh phương án thu phí và lệ phí tên miền theo hướng giảm tối đa số tiền doanh nghiệp phải trả trong năm đầu tiên (cả phí và lệ phí).

Bên cạnh đó, VCCI cũng khuyến nghị cơ quan soạn thảo có thể tính đến phương án miễn phí duy trì tên miền trong năm đầu tiên hoặc tính toán lại các mức thu để bảo đảm nguyên tắc trên nhằm bảo đảm doanh thu cho đơn vị quản lý tên miền quốc gia Việt Nam.