Điều kiện để trở thành tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Kinh tế - 15/10/2021

(KDPT) – Để trở thành tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, các doanh nghiệp cần phải tuân thủ theo hướng dẫn tại Thông tư 78/2021/TT-về việc thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ của Bộ Tài chính. 

Theo đó, các tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử (HĐĐT) ký hợp đồng cung cấp dịch vụ HĐĐT có mã của cơ quan thuế và dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn và các dịch vụ khác có liên quan phải đáp ứng một số tiêu chí cụ thể như sau:

Đối với tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế cho người bán và người mua phải hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, được thành lập theo pháp luật Việt Nam. Thông tin về dịch vụ HĐĐT được công khai trên trang thông tin điện tử của tổ chức.

Bên cạnh đó, theo quy định tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT phải có tối thiểu 5 nhân sự trình độ đại học chuyên ngành về công nghệ thông tin. Có hạ tầng kỹ thuật, thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm đáp ứng yêu cầu cung cấp giải pháp khởi tạo, xử lý, lưu trữ dữ liệu HĐĐT cho người bán và người mua theo quy định; phải có giải pháp nhận, truyền dữ liệu HĐĐT với người sử dụng dịch vụ; giải pháp truyền, nhận dữ liệu HĐĐT với cơ quan thuế; thông tin quá trình nhận, truyền dữ liệu phải được ghi nhật ký để phục vụ công tác đối soát. Ngoài ra, các tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT của cơ quan thuế cũng phải có giải pháp sao lưu, khôi phục, bảo mật dữ liệu HĐĐT. Đồng thời phải có tài liệu kết quả kiểm thử kỹ thuật thành công về giải pháp truyền nhận dữ liệu HĐĐT với tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu HĐĐT.

Ảnh minh họa.

Đối với tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu HĐĐT, ngoài đáp ứng yêu cầu là là tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam, thì phải có tối thiểu 5 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin; có thông tin về dịch vụ HĐĐT được công khai trên trang thông tin điện tử của tổ chức. Về tài chính, các đơn vị này phải đảm bảo có ký quỹ tại một ngân hàng hoặc có giấy bảo lãnh của một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam với giá trị không dưới 5 tỷ đồng để giải quyết các rủi ro và bồi thường thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ. 

Không những thế, đơn vị phải có tối thiểu 20 nhân sự trình độ đại học chuyên ngành về công nghệ thông tin. Đồng thời, phải đáp ứng các tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, hệ thống phần mềm, giải pháp khởi tạo, xử lý, lưu trữ dữ liệu HĐĐT có mã của cơ quan thuế…Đặc biệt, hệ thống thiết bị kỹ thuật cung cấp dịch vụ HĐĐT được vận hành trên môi trường trung tâm dữ liệu chính và trung tâm dữ liệu dự phòng. Trung tâm dự phòng cách xa trung tâm dữ liệu chính tối thiểu 20km và sẵn sàng hoạt động khi hệ thống chính gặp sự cố.

PHƯƠNG THẢO

Bạn đang đọc bài Điều kiện để trở thành tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại chuyên mục Kinh tế.
Cung cấp thông tin, liên hệ đường dây nóng:
03694529040977600308.
Hoặc Email: [email protected]
[email protected]