Doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số để tồn tại

(KDPT) – Để tồn tại, phát triển doanh nghiệp phải cập nhật kịp xu hướng công nghệ mới, nếu đi ngược xu thế này doanh nghiệp sẽ bị đào thải khỏi thị trường.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang diễn ra trên quy mô toàn cầu và có tác động trực tiếp tới nền kinh tế Việt Nam. Cuộc cách mạng này sẽ giúp tăng năng suất lao động, nâng cao mức sống của người dân. Đồng thời, cũng là điều kiện tốt để doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, thâm nhập thị trường với nhiều sản phẩm dịch vụ công nghệ mang tính đột phá… Song để tận dụng được những cơ hội từ cuộc cách mạng 4.0,  yêu cầu đặt ra cho mỗi doanh nghiệp là phải có chiến lược chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số để phát triển.

Trong bối cảnh mới hiện nay, để tăng trưởng nhanh thì doanh nghiệp phải cập nhật kịp thời xu hướng công nghệ. Nếu đi ngược lại xu thế này thì doanh nghiệp sẽ phải thu hẹp quy mô, thậm chí sẽ bị đào thải khỏi thị trường. Tuy nhiên,  theo kết quả khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hiện có đến 75% doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam đang sử dụng máy móc hết khấu hao. Nhiều doanh vẫn loay hoay không thể thoát ra được những thế hệ máy móc có công nghệ lạc hậu 2 – 3 thế hệ. Ngoài ra, có tới 24% doanh nghiệp đang sử dụng công nghệ ở mức trung bình và chỉ có 1% doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến…