Doanh nhân và kỳ vọng về thành công của Đại hội XIII của Đảng:
Tạo cơ chế thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân cất cánh

(KDPT) – Hôm nay (1/2), diễn ra lễ bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sớm hơn một ngày so với dự kiến. Doanh nghiệp kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ đưa ra những quyết sách nhằm duy trì và thúc đẩy một cơ chế thuận lợi, cởi mở hơn nữa, để có điều kiện được cống hiến và phát triển. Trong đó, những tiếng nói đặc biệt mong muốn được xử lý các bất cập về thủ tục hành chính, được tạo môi trường để nâng tầm, phát huy năng lực cạnh tranh trong bối cảnh mới.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 với nhiều nội dung quan trọng. Về lĩnh vực kinh tế, dự thảo văn kiện trình Đại hội đã xác định tiếp tục đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế tư nhân với mục tiêu xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo. Đồng thời, khuyến khích hình thành, phát triển những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, có khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế. Phấn đấu đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp với tỉ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP đạt 60 – 65%.

Nhân dịp này, trao đổi với KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN, các doanh nhân đã bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của giới doanh nhân, doanh nghiệp. Những “chiến sĩ trên mặt trận kinh tế”, mong muốn các quyết sách tới đây của Đại hội sẽ mở ra một cơ chế thuận lợi và cởi mở hơn nữa cho doanh nghiệp được cống hiến và phát triển.

Ông Hà Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam

Tôi kỳ vọng vào các đột phá được nêu trong văn kiện Đại hội Đảng. Trong đó, đặc biệt tâm đắc với việc khuyến khích các mô hình kinh tế mới được đề ra. Mong muốn Đại hội thảo luận, sớm đưa các Nghị quyết vào cuộc sống, lan tỏa rộng rãi, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước của doanh nghiệp.

Tôi cho rằng, Đại hội XIII có ý nghĩa quan trọng, sau 30 năm Đổi mới, qua các thời kỳ phát triển, chúng ta đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo các quy định, đạt được nhiều kết quả đáng mừng như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tại Đại hội. Tôi cho rằng, Đại hội lần này mang dáng dấp của một cuộc Đổi mới lần thứ hai. Các văn kiện đã khơi dậy được khát vọng phát triển đất nước hùng cường, Đại hội lần này sẽ tiếp tục khẳng định điều đó. Tôi tin tưởng rằng, Đại hội sẽ đưa ra các quyết sách phù hợp, giúp đưa doanh nghiệp hội nhập mạnh mẽ hơn nữa

Ông Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch HDQT Công ty cổ phần Công nghệ James Boat

Chúng tôi luôn chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Qua những cuộc khủng hoảng kinh tế cũng như dịch bệnh thời gian qua, có thể nói Việt Nam đã chứng minh được bản lĩnh của mình. Thành công đó phần lớn là dựa vào đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn của toàn bộ hệ thống chính trị. Tuy nhiên, hiện nay các thủ tục hành chính vẫn tương đối rườm rà, vẫn còn tình trạng “trên nóng dưới lạnh”. Tôi mong muốn, qua kỳ Đại hội Đảng lần này, sẽ có nhiều quyết sách phù hợp, áp dụng khoa học công nghệ nhiều hơn nữa vào trong các thủ tục hành chính để tạo sự thông thoáng, giảm áp lực cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần ưu tiên thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các nhà khoa học, các doanh nghiệp công nghệ phát huy được tiềm năng, lợi thế của mình, sớm đưa Việt Nam trở thành một nước phát triển.

Bà Lê Hoàng Dung – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Halo

Nhà nước cần tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, thể chế để các doanh nghiệp có thêm điều kiện phát triển và cống hiến cho nền kinh tế nước nhà. Các cơ chế cần hết sức cởi mở, rõ ràng minh bạch, công khai để doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt và triển khai. Về thủ tục hành chính, cần bớt rườm rà, hạch sách doanh nghiệp. Quan trọng hơn, đó là đơn giản hóa và ứng dụng tối đa công nghệ số vào các thủ tục hành chính, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và nhân sự không cần thiết. Các cán bộ quản lý khối hành chính cần cử nhân viên hỗ trợ, đôn đốc, nhắc nhở và phối hợp với doanh nghiệp để thực hiện các thủ tục hành chính nhà nước được nhanh và thuận lợi nhất.
Cần xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân; hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động. Khuyến khích hình thành, phát triển những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh khu vực, quốc tế. Tạo môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài, tăng cường hợp tác với khối doanh nghiệp tư nhân trong nước.

Ông Nguyễn Nam Giang, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông NGM

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với Đảng và đất nước. Tôi tin tưởng và mong rằng, Đại hội Đảng sẽ tiếp tục phát huy công cuộc đổi mới, đề ra những giải pháp đột phá, xây dựng chính sách cơ chế thuận lợi hơn để giúp phát huy hội nhập kinh tế ,văn hóa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Bên cạnh đó, tôi kỳ vọng, Đảng tiếp tục giáo dục lý tưởng, rèn luyện đội ngũ thanh niên, trí thức trẻ để chung tay vì một Việt Nam hùng cường. Mong rằng, sau Đại hội XIII của Đảng, chúng ta sẽ nhanh chóng tái cấu trúc nền kinh tế, qua đó phát huy được thế mạnh, có những cơ chế thông thoáng để giúp phát huy sáng tạo của khối doanh nghiệp tư nhân.

Ông Trương Quang Minh, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Sibai Việt Nam

Tôi mong muốn Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ mở ra nhiều cơ chế thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp khoa học công nghệ nước nhà được cống hiến và phát triển. Đặc biệt là các thủ tục hành chính đang gây khó cho doanh nghiệp, cần được tháo gỡ, cải thiện. Tôi kỳ vọng thời gian tới, Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ góp phần phát triển kinh tế – xã hội, tạo nhiều môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp khoa học công nghệ như chúng tôi được đóng góp ý kiến tâm huyết, trí tuệ chủ động tham gia và vận dụng thành quả của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để nâng cao năng suất lao động, giúp doanh nghiệp kết nối kêu gọi đầu tư và liên kết phát triển làm việc hiệu quả với các đối tác nước ngoài.

NGUYỄN NGÂN – HOÀNG NGA – DUY LỘC (Thực hiện)