Đợt phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn

(KDPT) – Đợt phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 năm 2018 sẽ diễn ra trong phạm vi cả nước từ ngày 27/4-23/5/2018.

Phim truyện “Giấc mơ thổ cẩm”

Đợt phim do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần phim Truyện I, Công ty Cổ phần phim Giải Phóng, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Những bộ phim được chọn chiếu trong Đợt phim kỷ niệm là những bộ phim có đề tài về truyền thống lịch sử, về người chiến sĩ cách mạng, về thế hệ thanh niên trong thời chiến và thời kỳ đổi mới, xây dựng đất nước…

Các phim được chọn chiếu gồm: Phim truyện “Mẹ ơi con đã về”; Phim truyện “Giấc mơ thổ cẩm”; Phim tài liệu “Một đất mẹ cho tất cả” (02 tập); Phim tài liệu “Dáng đứng Việt Nam”; Phim tài liệu “Thời trẻ trung sôi nổi”; Chương trình miền núi số chuyên đề “Giữ vững an ninh trật tự và an toàn đời sống xã hội ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số” gồm 7 chuyên mục: Chuyên mục phổ biến chính sách pháp luật, chuyên mục thiếu nhi, chuyên mục ca nhạc, chuyên mục phóng sự chuyên đề, chuyên mục phổ biến kiến thức khoa học, chuyên mục giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, chuyên mục phim truyện (bộ phim “Đường về bản”).

Bên cạnh đó, các Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, các Trung tâm Điện ảnh sẽ tiếp tục khai thác những bộ phim truyện và tài liệu có đề tài truyền thống cách mạng, những bộ phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đề tài hậu chiến… để phục vụ nhân dân.

Theo báo điện tử Chính phủ