Gần 9.000 tỷ đồng vốn ngân sách được giao cho các dự án đường sắt, đường bộ quan trọng

(KDPT) – Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải 7.222 tỷ đồng cho kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 – 2020 và 1.637,5 tỷ đồng năm 2019 cho 6 dự án đường sắt, đường bộ quan trọng, cấp bách.

Ngày 30/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 135/GĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2019 vốn ngân sách Trung ương (trái phiếu Chính phủ) cho các dự án đường sắt và đường bộ quan trọng, cấp bách. Trong đó có Danh mục dự án bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 gồm 6 dự án đường sắt và đường bộ. Năm dự án đường sắt bao gồm: dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội – Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh. Về dự án đường bộ có dự án tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình; cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc lộ 24; cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc lộ 25; cải tạo, nâng cấp quốc lộ 53 đoạn Trà Vinh – Long Toàn, tỉnh Trà Vinh…

Ảnh: Cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải 7.222 tỉ đồng cho kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương (trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 và 1.637,5 tỉ đồng năm 2019 cho các dự án đường sắt và đường bộ quan trọng, cấp bách theo Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

HT

(Hợp tác phát triển nội dung cùng Rubix International)