Ảnh minh họa, nguồn internet.

Tuy nhiên, cũng theo Bộ Công thương, nếu mức tăng 8,3% được thông qua thì vẫn tương đương với các nước như Trung Quốc và Ấn Độ. Theo khảo sát giá điện của 25 nước bao gồm khu vực phát triển và đang phát triển như Trung Quốc, Campuchia, Lào, Indonesia… giá điện của Việt Nam đang tương ứng với 91% của Trung Quốc, Ấn Độ, 50,4% so với Philippines và 38,7% so với Campuchia. Như vậy ngay cả khi tăng tới 8,3% như đề xuất thì mức này vẫn chưa hẳn là cao so với khu vực.

Lí giải về mức tăng giá lần này, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương cho biết, phương án tăng giá được dựa trên nhiều yếu tố.

Đó là dựa vào cơ cấu, sản lượng điện của các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, khí… và tổng sản lượng điện tiêu thụ dự kiến trong năm 2019.

Thứ hai là dựa vào yếu tố đầu vào của giá điện bao gồm: giá than; giá khí; thuế bảo vệ môi trường đối với than; tỷ giá giữa VND và ngoại tệ; các khoản chi phí còn treo trong năm 2018. Từ đó Bộ Công thương đưa ra nhiều phương án về giá điện trong năm 2019, nhưng vẫn dựa trên cơ sở đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế vĩ mô.

Cũng theo Bộ Công thương, trên cơ sở mức giá bán lẻ điện được phê duyệt, Bộ sẽ điều chỉnh giá phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể. Với hộ nghèo, sẽ được hỗ trợ 30kWh/tháng. Hộ chính sách xã hội có lượng điện sử dụng không quá 50 kWh/tháng được hỗ trợ với mức hỗ trợ hàng tháng tương đương số lượng điện sử dụng 30kWh/hộ/tháng.

Ngoài ra, Bộ cũng có đánh giá tác động của việc tăng giá điện. Theo đó, các phương án điều chỉnh giá điện làm tăng CPI trong khoảng từ 0,26% – 0,31%, làm tăng PPI trong khoảng từ 0,15% – 0,19%, làm giảm GDP trong khoảng từ 0,22% – 0,25%.

An Hải