Để Việt Nam cường thịnh không còn là giấc mơ

(KDPT) – “Chúng tôi nhìn lại mình thật rõ, đặt tay trên trái tim mình, để vĩnh viễn giữ tình yêu Tổ quốc”, doanh nhân Việt kiều Canada Nguyễn Hoài Bắc đã từng nói như vậy trong niềm xúc cảm của ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2020. Tình yêu Tổ quốc luôn chảy tràn trong bất cứ trái tim người Việt Nam nào. Tình yêu đó được vun đắp, nảy mầm và xanh tươi để tạo màu xanh của thịnh vượng – hùng cường.

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng:
» Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
» Mong đợi một chiến lược đổi mới và phát triển đất nước
» Việt Nam cần làm gì để nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thật sự phát triển?

1

Khát vọng về một Việt Nam hùng cường không chỉ nằm trong mỗi cá nhân, cũng không phải hôm nay mới được nhắc đến. Khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng luôn nằm trong huyết quản của người Việt và được truyền nối qua nhiều thế hệ. Chỉ có điều, ở thời điểm hiện tại, khát vọng hùng cường cho Việt Nam trở nên mạnh mẽ, thôi thúc, rõ ràng hơn khi nhiều điều kiện của chúng ta đã chín muồi.

Ngày 5/9/1945, tức chỉ ba ngày sau khi bản Tuyên ngôn độc lập được Hồ Chủ tịch đọc trước quốc dân đồng bào, tuyên bố với toàn thể nhân loại về nền độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Người đã gửi một bức thư tới tầng lớp đặc biệt của đất nước: Các cháu học sinh. Trong thư, Người bày tỏ mong muốn: “Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”. Bức thư được gửi tới trong ngày khai giảng đầu tiên của một nền độc lập, có thể xem như một minh chứng cho khát vọng của dân tộc Việt Nam, hay nói cách khác, đó là bản Tuyên ngôn hùng cường.

Chọn thời điểm đất nước vừa thoát ra bóng tối nghìn năm của phong kiến, mới đánh đổ gần trăm năm ách thực dân, để gửi gắm thông điệp, truyền đi niềm tin vào thế hệ tương lai, khát vọng xây dựng quốc gia hùng cường không đối tượng nào thích hợp hơn là học sinh. Bởi như Người đã nói “Vì lợi ích trăm năm trồng người”, và xây dựng đất nước hùng cường là sự nghiệp của trăm năm.

Tiếc thay, đất nước luôn luôn bị kẻ thù dòm ngó, để khát vọng đó ẩn sâu vào tâm can mỗi người dân. Trường chinh 30 năm từ khi bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chủ tịch, nước Việt Nam mới thu về một mối, người Nam kẻ Bắc mới được nối vòng tay lớn để nhìn về tương lai xán lạn. Nhưng cũng trong những năm tháng cách mạng đó, trang sử của đất nước được viết tiếp bằng thắng lợi vẻ vang, minh chứng cho một dân tộc luôn mang trong mình khát vọng độc lập.

2

Cầu Bãi Cháy, nối hai bờ vịnh Cửa Lục (TP Hạ Long, Quảng Ninh) trên trục giao thông huyết mạch của tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của toàn bộ vùng Đông Bắc đất nước.

Và đây, bây giờ, khi nước nhà đã hoàn toàn thống nhất, khát vọng độc lập đã giành được, là lúc khát vọng về một quốc gia thịnh vượng, hùng cường được khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Chuyện xưa kể rằng, sau khi sang Nhật để xin viện trợ quân sự chống lại thực dân Pháp, cụ Phan Bội Châu gặp Lương Khải Siêu, nhà cách mạng Trung Quốc. Qua bút đàm, Lương Khải Siêu khuyên cụ Phan: “Quý quốc chớ lo không có ngày độc lập, mà chỉ nên lo quốc dân không có đủ tư cách độc lập… Thực lực của quý quốc là dân trí, dân khí và nhân tài”.  Nhân tài đất nước này chưa bao giờ thiếu, nhân tài phát lộ đúng lúc đất nước cần nhất. Đúng như Nguyễn Trãi đã viết, rằng đất nước ta “tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có”.

Trong thời đại ngày nay, “hào kiệt” là ai? Họ chính là những nhà khoa học, những doanh nhân. “Hào kiệt” thời 4.0 đang ngày ngày xây đắp cho nền kinh tế-tài chính, khoa học-công nghệ nước nhà thêm vững vàng, thịnh vượng.

Lịch sử đã cho thấy, trước những khúc quanh, trong những thời khắc quyết định, nếu hào khí dân tộc được phát huy, ý chí và khát vọng dân tộc Việt Nam sẽ đưa đất nước vượt qua mọi thử thách và lập được những kỳ công. Những trang sử vàng của dân tộc đã ghi những thời khắc như vậy: Đó là lúc bài thơ “Nam quốc sơn hà” vang lên khi cuộc kháng chiến chống Tống năm 1075 đến hồi quyết liệt; là khi các bô lão đồng thanh hô vang: Đánh! tại Hội nghị Diên Hồng năm 1284 để đáp lại lời đức Trần Nhân Tông khi được hỏi về việc ứng phó với giặc Mông Nguyên; đó cũng là lúc toàn thể quốc dân “đem sức ta mà giải phóng cho ta” theo lời hiệu triệu của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh mùa Thu năm 1945.

Trong bối cảnh mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, hào khí và khát vọng hùng cường của dân tộc càng cần được khơi dậy và phát huy để toàn dân tộc cộng trí, cộng lực đưa đất nước phát triển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Trong tiến trình của mình, mỗi đất nước muốn phát triển cần xác định đúng, huy động được những lợi thế, tài nguyên của mình. Ở đây, chúng ta cần xác định rõ tài nguyên, lợi thế của đất nước trong thời đại ngày nay không chỉ là vật chất trong núi, dưới sông. Đó phải là trí tuệ, sức sáng tạo, là khoa học công nghệ. Và những người sẽ làm những tài nguyên đó trở thành GDP, thành cơm áo, thịnh vượng, không ai khác chính là lực lượng doanh nhân.

Chắc chắn, với lòng yêu nước, niềm tin vào sức sống mãnh liệt, trường tồn của dân tộc, kết hợp với trí tuệ, sự nỗ lực phấn đấu, khát vọng vươn lên của mỗi con người Việt Nam sẽ là nguồn năng lượng sung mãn để thực hiện mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 như Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng lần thứ XIII sắp tới đã đề ra, cũng là khát vọng của tất thảy người dân Việt Nam.

QUANG ĐỨC

Bạn đang đọc bài Để Việt Nam cường thịnh không còn là giấc mơ tại chuyên mục Góc nhìn.
Cung cấp thông tin, liên hệ đường dây nóng:
0369452904 – 0977600308.
Hoặc Email: [email protected]
[email protected]