Hà Nội bãi bỏ một loạt các thủ tục hành chính về nhà ở, xây dựng

(KDPT) – Theo quyết định mới được Hà Nội ban hành, 10 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở, 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực bất động sản và 10 thủ tục trong hoạt động xây dựng sẽ được bãi bỏ.

 Vừa qua UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6470/QĐ-UBND về công bố danh mục các thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, bất động sản và trong hoạt động xây dựng.

Theo đó, TP Hà Nội quyết định bãi bỏ 10 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở gồm: Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh; Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước; Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước; Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước; Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, thuộc sở hữu nhà nước; Chấp thuận chủ trương dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Nhà ở 2014 (trường hợp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công); Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định sổ 99/2015/NĐ-CP; Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Hai thủ tục hành chính trong lĩnh vực bất động sản bị bãi bỏ gồm: Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng, do hết hạn (hoặc gần hết hạn).

Ảnh: Hà Nội bãi bỏ một loạt các thủ tục hành chính về nhà ở, xây dựng

10 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng gồm: Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài; Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III; Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III; Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III; Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP); Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn); Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp; Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III; Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III; Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng).

Ngoài ra, thủ tục hành chính trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật: Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh cũng sẽ bị bãi bỏ.

(Hợp tác phát triển nội dung cùng Rubix International)

Quỳnh Nga