Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa và túi nilon

(KDPT) – Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa ban hành Công văn số 11295/STNMT-CCBVMT đề nghị các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, UBND các quận, huyện, thị xã, các trường Đại học, Cao đẳng, dạy nghề trên địa bàn thành phố… triển khai thực hiện Kế hoạch số 232/KH-UBND, ngày 25-10-2019, của UBND thành phố Hà Nội về việc phòng, chống rác thải nhựa và túi nilon đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, căn cứ nhiệm vụ được UBND thành phố Hà Nội giao, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền về tác hại của chất thải nhựa khó phân hủy sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy đối với môi trường làm ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng qua hệ thống tuyên giáo các cấp.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tích cực hưởng ứng tham gia phong trào chống rác thải nhựa. Phối hợp với các sở, ban, ngành trong công tác tuyên truyền về tác hại của chất thải nhựa khó phân hủy sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường làm ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng; khuyến khích, vận động các hội viên, đoàn viên hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa khó phân hủy sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy, tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan liên quan tổ chức quán triệt thực hiện đầy đủ, theo nội dung Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 25-10-2019 của UBND thành phố Hà Nội đã phân công, tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, các tổ chức và cá nhân trong việc phòng, chống rác thải nhựa và túi nilon đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các cơ quan báo chí thực hiện tuyên truyền phổ biến bằng các biện pháp hiệu quả, thiết thực đến các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan để quán triệt và nhận thức đầy đủ nội dung của kế hoạch…

Theo phapluatxahoi.vn