Theo Quyết định 6336 của UBND TP. Hà Nội phê duyệt ngày 28/11/2014 về Kế hoạch Phát triển nhà ở thành phố năm 2015 và các năm tiếp theo (giai đoạn 2016 – 2020), Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2020 phải hoàn thành đầu tư xây dựng khoảng 6,4 triệu m2 sàn nhà ở xã hội. Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, hiện tại đã hoàn thành 6 dự án, 43 dự án đã triển khai và có 20% quỹ đất dành cho nhà ở xã hội của 58 dự án nhà ở thương mại (các dự án dự kiến hoàn thành từ nay đến năm 2020). Theo đó, thành phố còn thiếu hơn 2,1 triệu m2 sản nhà ở xã hội.

Hà Nội còn thiếu hơn 2,1 triệu m2 sàn nhà ở xã hội

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, để giải quyết vấn đề này, cần có các giải pháp cụ thể. Đầu tiên, cần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phát triển nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, đầu tư phát triển nhà ở xã hội theo quy hoạch, kế hoạch. Quan trọng nhất là Nhà nước cần khơi thông nguồn vốn cho thị trường.

Bộ Xây dựng cho biết, Việt Nam là quốc gia có mức độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu nhà ở tăng, lượng nhu cầu tìm đến nhà ở phân khúc bình dân cũng tăng theo. Tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang bùng nổ nhu cầu nhà ở, trong khi quỹ đất để phát triển xây dựng nhà ở, giao thông và các dịch vụ tiện ích đều thiếu hụt nghiêm trọng. Theo Chiến lược Phát triển nhà ở Quốc gia, đến năm 2020, cả nước phấn đấu xây dựng tối thiếu 12,5 triệu m2 nhà ở xã hội, tuy vậy việc triển khai đến thời điểm này mới chỉ đạt được 33% kế hoạch.

R.N
(Hợp tác phát triển nội dung cùng Rubix International)