Hải Dương: Học sinh, sinh viên đi học trở lại vào ngày 23/4

(KDPT) – Từ ngày 23/4 tới, Hải Dương sẽ cho phép học sinh lớp 9 các trường THCS, lớp 12 các trường THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; học sinh, học viên, sinh viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh này đi học trở lại.

Chiều 21/4, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Công văn số 1292/UBND-VP về việc cho học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cho phép học sinh lớp 9 các trường THCS và học sinh lớp 12 các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đi học trở lại từ ngày 23/4 tới.

Học sinh những lớp còn lại của các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh đi học trở lại từ ngày 27/4. Trẻ em mầm non, học sinh tiểu học toàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 4/5.

Tỉnh Hải Dương cho phép học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học trở lại từ ngày 23/4. Ảnh: Hải Hoàng

Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn tỉnh, Trường cao đẳng Hải Dương căn cứ tình hình cụ thể xem xét, quyết định thời điểm cho sinh viên trở lại trường học.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động -,Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành và các cơ quan chức năng về việc đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên khi đi học trở lại để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

NGUYỄN NGÂN