Hệ thống thông tin nguồn nhân lực: Cánh tay đắc lực trong quản trị nhân sự

Ceo và Quản trị - 01/06/2019

(KDPT) – Nguồn dữ liệu cơ bản về nhân viên là hồ sơ nguồn nhân lực trong tổ chức. Hệ thống máy tính có thể đơn giản hóa công việc phân tích khối lượng lớn dữ liệu loại này.

>>> Hãy chia hết tiền vào 5 khoản sau chứ đừng tiết kiệm nữa: Người thành công đều làm như vậy!

>>> “Làm thế nào để nhân viên trung thành?”: Bài toán “đau đầu” của các ông chủ ngành nhà hàng