Hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo tại Tam Dương Vĩnh Phúc

(KDPT) – Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra có vai trò quan trọng, thời gian qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc luôn chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ này góp phần bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chi bộ và Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Dương thường xuyên quán triệt Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quyết định số 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 của Viện trưởng Viện KSND tối cao ban hành Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đến toàn thể Đảng viên thuộc các Chi bộ, các Kiểm sát viên, các cán bộ, công chức làm công tác nghiệp vụ để thực hiện đúng chủ trương, tinh thần của Chỉ thị, Quy chế đồng thời chủ động triển khai, phổ biến chủ trương, chính sách về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo đến toàn bộ đảng viên, cán bộ, công chức công tác tại Viện KSND huyện Tam Dương thông qua các hình thức như phát tài liệu, tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề… Các hình thức này được tổ chức thực hiện linh hoạt, sát sao nhằm giúp cho các Đảng viên, quần chúng trong đơn vị nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua công tác triển khai thực hiện, đến nay nhận thức của các đồng chí trong Chi bộ cũng như toàn thể Đảng viên, quần chúng trong Chi bộ Viện KSND huyện Tam Dương về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được nâng cao rõ rệt.

Đ/c Kiều Minh Thuận – Viện trưởng Viện KSND huyện Tam Dương quán triệt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong buổi họp giao ban của  đơn vị.

Trong các năm 2019, năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Viện KSND huyện Tam Dương đã tiếp 57 lượt công dân, trong đó Viện trưởng trực tiếp tiếp 15 lượt dân; tiếp nhận 33 đơn, trong đó có 10 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của VKS. Trong khi trực tiếp công dân, tiếp nhận phản ánh, đơn thư khiếu nại, tố cáo, Kiểm sát viên đã tiến hành hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền để gửi đơn thư nếu không thuộc trường hợp VKS thụ lý. Trường hợp nhận đơn thông qua bưu điện, kiểm sát viên được phân công tiếp nhận, phân loại và báo cáo lãnh đạo làm phiếu chuyển đơn đến các cơ quan giải quyết theo thẩm quyền đối với đơn không thuộc thẩm quyền. Khi phân loại có đơn thuộc thẩm quyền thì đề xuất phân công lãnh đạo chuyển đơn đến cán bộ, kiểm sát viên trực tiếp giải quyết vụ việc có liên quan để giải quyết đơn. Chỉ đạo cán bộ, kiểm sát viên nghiên cứu, đối thoại và có báo cáo đề xuất nội dung giải quyết đơn trước khi ra quyết định giải quyết đơn. Các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực tư pháp được giải quyết kịp thời, đúng trình tự, thủ tục quy định, nội dung giải quyết đã đáp ứng được các yêu cầu của người gửi đơn, do vậy đã hạn chế đến mức thấp nhất việc tái khiếu và khiếu kiện vượt cấp. Ngoài ra hàng năm, Viện KSND huyện Tam Dương đều tiến hành rà soát đơn  khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp. Qua rà soát đã phát hiện vi phạm trong việc giải quyết đơn thuộc thẩm quyền của các cơ quan tư pháp nhưng không chuyển đến cho VKS kiểm sát theo quy định. Viện KSND huyện Tam Dương đã ban hành Kiến nghị đối với các cơ quan chấn chỉnh vi phạm

Kiểm sát viên tiếp công dân tại phòng tiếp công dân theo quy định.

Lãnh đạo Viện KSND huyện Tam Dương luôn quan tâm đến hoạt động kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn được chính xác, kịp thời ngay từ bước đầu, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Tuy nhiên, do nhận thức và hiểu biết của người dân còn hạn chế, nên dù đã được giải quyết hết quyền khiếu nại hoặc khiếu nại không có căn cứ nhưng công dân vẫn tiếp tục đến và gửi đơn. Do đó nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại tố cáo cũng được đề ra như: Tăng cường phổ biến, quán triệt thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo . Đây là nhiệm vụ hết sức cần thiết để nâng cao nhận thức của Đảng viên, quần chúng về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thường xuyên tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quy trình giải quyết tại đơn vị để báo cáo lãnh đạo Viện kịp thời báo cáo Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc và các cấp có thẩm quyền giải đáp vướng mắc, đặc biệt để kiến nghị hoàn thiện pháp luật công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo nói chung và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách pháp luật cho phù hợp với thực tế; đặc biệt là pháp luật về đất đai…

Ngoài ra, với diễn biến dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp trong thời gian gần đây, VKSND huyện Tam Dương đã quán triệt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch: Tuân thủ quy tắc 5K, khai báo y tế điện tử qua ứng dụng Bluzone, quét mã QR. 100% Lãnh đạo, Kiểm sát viên và cán bộ đơn vị đã được tiêm phòng vắc xin ngừa Covid 19. Từ đó đảm bảo cho công tác tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ngành trong tình hình mới hiện nay.

Phan Anh

Bạn đang đọc bài Hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo tại Tam Dương Vĩnh Phúc
tại chuyên mục Bạn đọc – Pháp luật.
Cung cấp thông tin, liên hệ đường dây nóng:
0369452904 – 0977600308.
Hoặc Email: [email protected]
[email protected]