Hộ kinh doanh có thể được miễn phí đăng ký thành doanh nghiệp

(KDPT) – Bộ Tài chính đang đề xuất giảm một loạt các khoản lệ phí cho doanh nghiệp. 

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Trong đó, cơ quan này dự kiến miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp, cung cấp thông tin lần đầu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Việt Nam có đến gần 5 triệu hộ kinh doanh cá thể. Các hộ kinh doanh cá thể có đóng góp rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của đất nước. Dù chiếm đến hơn 30% GDP, khung khổ chính sách áp dụng đối với chủ thể kinh doanh này hiện còn rất thiếu, chưa có sự chưa bình đẳng so với các doanh nghiệp hoạt động chính thức. Ông cho rằng, Luật Doanh nghiệp cần tính đến giải pháp thúc đẩy sự chuyển đổi của hộ kinh doanh cá thể lên thành doanh nghiệp chính thức.

Trong dự thảo, Bộ Tài chính cũng đề xuất giảm mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp từ 100.000 đồng xuống 50.000 đồng mỗi lần. Đây gồm các khoản thu như lệ phí cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh…  Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp cũng giảm từ 300.000 đồng mỗi lần xuống còn 100.000 đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đề xuất, doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính, đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử cũng được miễn lệ phí…

Tin liên quan
>>> Chuyển đổi lên doanh nghiệp: Hộ kinh doanh không “mặn mà”

>>> Sửa Luật Doanh nghiệp: Cần thúc đẩy hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Theo VNE