Hóa đơn điện tử không chỉ là giải pháp cho cơ quan quản lý, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp

Kinh tế, Tin nổi bật - 07/10/2021

(KDPT) – Kể từ ngày 01/07/2022, toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện hóa đơn điện tử theo tinh thần Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn rất rõ việc thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Đây là một chính sách được đánh giá là có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc chuyển đổi phương thức quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử và giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, cho xã hội. Nhằm tiến tới một hệ thống thương mại hiện đại, minh bạch thì việc chuyển đổi từ giao dịch sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử là một yêu cầu tất yếu, nó không chỉ là giải pháp cho cơ quan quản lý, mà đặc biệt còn mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp, việc sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) giúp doanh nghiệp giảm chi phí hơn so với sử dụng hóa đơn giấy (giảm chi phí giấy in, mực in, vận chuyển, lưu trữ hóa đơn, không gian lưu trữ hóa đơn,…), từ đó giúp doanh nghiệp giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế. Bên cạnh đó, HĐĐT còn giúp khắc phục tình trạng rủi ro làm mất, hỏng, cháy khi sử dụng hóa đơn giấy do hệ thống lưu trữ hóa đơn điện tử được sao lưu nên khả năng mất hoàn toàn dữ liệu hóa đơn là khó xảy ra.Việc sử dụng hóa đơn điện tử tạo sự yên tâm cho người mua hàng hóa, dịch vụ: sau khi nhận hóa đơn điện tử, người mua hàng hóa, dịch vụ có thể kiểm tra ngay trên hệ thống của cơ quan thuế để biết chính xác thông tin của hóa đơn người bán khai báo với cơ quan thuế và thông tin người bán cung cấp cho người mua. Bên cạnh đó, với việc hệ thống của cơ quan thuế ngừng ngay không cho doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích được xuất hóa đơn sẽ hạn chế việc người mua sử dụng phải hóa đơn của các doanh nghiệp này.

Đối với cơ quan thuế và cơ quan khác của nhà nước thì việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp cơ quan thuế xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn chứng từ, là cơ sở quan trọng trong việc thực hiện các chức năng quản lý nhà nước của mình.Trong đó, cơ quan thuế và các cơ quan quản lý không tốn nhiều chi phí, thời gian đối chiếu hóa đơn như hiện nay. Từ đó, góp phần ngăn chặn kịp thời hóa đơn của các doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích; ngăn chặn tình trạng gian lận thuế, trốn thuế và các tình trạng vi phạm pháp luật khác.

Đối với xã hội, việc sử dụng hóa đơn điện tử góp phần khắc phục được tình trạng gian lận sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên) và tình trạng làm giả hóa đơn. Đồng thời, góp phần tạo một môi trường kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp. Từ đó, giúp việc triển khai thương mại điện tử được hoàn thiện hơn từ đặt hàng trên mạng, giao hóa đơn điện tử qua mạng, thanh toán qua mạng. Bên cạnh đó, việc sử dụng hóa đơn điện tử tạo sự yên tâm cho người mua hàng hóa, dịch vụ. Khi nhận hóa đơn điện tử, người mua hàng hóa, dịch vụ có thể kiểm tra ngay trên hệ thống của cơ quan thuế để biết chính xác thông tin của hóa đơn người bán khai báo với cơ quan thuế và thông tin người bán cung cấp cho người mua. Trên cơ sở đó các dữ liệu đã được lưu trữ, hệ thống của cơ quan thuế kiểm soát tốt, hạn chế việc doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích được xuất hóa đơn, từ đó hạn chế việc người mua sử dụng phải hóa đơn của các doanh nghiệp này. Ngoài ra, việc sử dụng hóa đơn điện tử giảm tối đa việc sử dụng giấy in góp phần bảo vệ môi trường.

Triển khai hóa đơn điện tử theo 2 giai đoạn

Để thay đổi thói quen từ việc sử dụng hóa đơn giấy, chuyển sang thực hiện hóa đơn điện tử trong một môi trường công nghệ hiện đại, đáp ứng được những yêu cầu theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38 và Nghị định số 123/2020/NĐ trên toàn xã hội, mới đây Chính phủ, Bộ Tài chính đã phê duyệt lộ trình triển khai hóa đơn điện tử theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022 triển khai tại 6 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định; giai đoạn 2, từ tháng 4/2022 đến tháng 7/2022 triển khai cho 57 tỉnh, thành phố còn lại.

Trong giai đoạn đầu, Tổng cục Thuế sẽ huy động nguồn lực từ tổ triển khai HĐĐT của 6 cục thuế để tham gia trực tiếp vào các giai đoạn xây dựng và triển khai phần mềm quản lý HĐĐT, bao gồm phân tích yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế, lập trình các chức năng ứng dụng của cổng lập hóa đơn trực tiếp của Tổng cục Thuế, cổng tiếp nhận dữ liệu HĐĐT và hệ thống xử lý dữ liệu HĐĐT. Song song với việc chuẩn bị về hạ tầng kỹ thuật, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT tại 6 địa bàn triển

Khẩn trương triển khai đồng bộ giải pháp hạ tầng kỹ thuật công nghệ và tổ chức thực hiện.

Hiện nay, có khoảng trên 800 tổ chức đang cung cấp giải pháp HĐĐT theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC, vì vậy căn cứ vào năng lực và các điều kiện đã qui định, Tổng cục Thuế sẽ lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ HĐĐT để ký hợp đồng kết nối, nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu HĐĐT với cơ quan thuế theo 2 đợt, tương ứng với 2 giai đoạn triển khai. Đối với tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT có mã và không có mã cho người bán và người mua, Tổng cục Thuế sẽ tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, đăng công khai tài liệu mô tả dịch vụ và cam kết của tổ chức lên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tổ chức, cá nhân có thể nghiên cứu, lựa chọn dịch vụ khởi tạo, lưu trữ, truyền nhận HĐĐT.

Để triển khai tốt việc thực hiện HĐĐT, Ông Cao Anh Tuấn Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, ngành Thuế đã từng bước xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật. Ngoài việc xây dựng trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ, trình Quốc hội ban hành Luật Quản lý Thuế số 38 và các nghị định hướng dẫn, đến thời điểm này đã hoàn thành 8 thông tư, trong đó có Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ. Song song với việc xây dựng hệ thống chính sách quy định về hóa đơn, chứng từ, Tổng cục Thuế cũng đã khẩn trương thực hiện các bước công việc để triển khai về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu triển khai HĐĐT và phần mềm quản lý HĐĐT. Ngoài ra, Ông Tuấn cũng nhấn mạnh rằng,việc triển khai HĐĐT là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu từ nay đên cuối năm 2021. Do đó, đối với 6 cục thuế triển khai HĐĐT đợt 1, ngoài nhiệm vụ thực hiện tốt việc thu ngân sách trên địa bàn thì phải tập trung mọi nguồn lực để triển khai hóa đơn điện tử. Theo đó, cần tham mưu với lãnh đạo UBND tỉnh thành lập ban chỉ đạo, thành lập tổ giúp việc tại cục thuế và các chi cục thuế, quán triệt đến từng bộ phận, từng cán bộ, từng công chức, cũng như các biện pháp triển khai thực hiện, đảm bảo việc triển khai HĐĐT thành công.

Theo thống kê, cả nước có 841.360 doanh nghiệp đang hoạt động, thì riêng 6 tỉnh, thành phố này đã chiếm 56,8% tổng số doanh nghiệp của cả nước; số hộ kinh doanh chiếm 60%.  Điều này cũng đồng nghĩa với việc có tới 60-70% số lượng hóa đơn mà các tổ chức, cá nhân đang sử dụng trên cả nước. Vì vậy, nếu triển khai 6 tỉnh, thành phố thành công, sẽ là cơ sở quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi ở các địa phương còn lại.

Bên cạnh đó, để triển khai hóa đơn điện tử đạt kết quả cao, Cục thuế các tỉnh, thành phố sẽ tập trung rà soát, phân loại người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng sử dụng các loại hoá đơn điện tử theo quy định để thông báo đến từng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh về kế hoạch triển khai áp dụng hoá đơn điện tử và sẵn sàng chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ tầng và giải pháp công nghệ thông tin để thực hiện việc lập, chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế, gửi hóa đơn điện tử cho người mua và các nội dung khác về quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử. Cùng với đó, tiếp tục rà soát và thông báo đến các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trên địa bàn về việc triển khai hóa đơn điện tử để các tổ chức chuẩn bị các giải pháp và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng được việc cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho khách hàng theo quy định tại Luật Quản lý thuế./.

KHÁNH LINH