Cụ thể, theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, CTCP Phát triển Bất động sản Hòa Phát và CTCP Tổng công ty Đầu tư Hợp Nghĩa đề nghị tài trợ lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị – dịch vụ Nam Châu Ổ – Bình Long, huyện Binh Sơn.

Trong khi đó, CTCP Bamboo Capital muốn tài trợ lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị dịch vụ hậu cần Nam sân bay Chu Lai, huyện Bình Sơn.

Ngoài ra, Liên danh CTCP Tổng công ty Đầu tư Hợp Nghĩa và CTCP Vạn Quỳnh muốn tài trợ lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực công viên trung tâm TP Quảng Ngãi mở rộng và khu vực dọc ven biển các xã Tịnh Khả, Tịnh Kỳ. CTCP Tổng công ty Đầu tư Hợp Nghĩa cũng muốn tài trợ lập Quy hoạch điều chỉnh tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Tịnh Phong làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo tiến đến đề xuất dự án đầu tư.

Trước những đề nghị trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh thống nhất tiếp tục thực hiện việc tài trợ lập quy hoạch xây dựng dự án đầu tư có vốn ngoài ngân sách do doanh nghiệp tài trợ.

Ông Minh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương có liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện việc tài trợ lập quy hoạch xây dựng theo quy định; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có).

UYỂN NHI