HoREA tiếp tục kiến nghị giữ trần cho vay trung và dài hạn ở mức 40% đến hết năm 2020

Bất động sản - 11/06/2019

(KDPT) – Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có công văn kiến nghị gửi Thủ tướng và Ngân hàng Nhà nước về dự thảo Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

HoREA kiến nghị tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn tiếp tục giữ trần 40% từ nay đến hết năm 2020, thêm 6 tháng so với dự thảo; hệ số rủi ro 100% đối với các khoản vay tiêu dùng, trong đó có vay mua nhà, xây nhà ở mức độ từ 1,5 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có công văn kiến nghị gửi Thủ tướng và Ngân hàng Nhà nước về dự thảo Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

HoREA kiến nghị tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn tiếp tục giữ trần 40% từ nay đến hết năm 2020, thêm 6 tháng so với dự thảo; hệ số rủi ro 100% đối với các khoản vay tiêu dùng, trong đó có vay mua nhà, xây nhà ở mức độ từ 1,5 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng đề nghị ghi rõ nội dung: Khoản phải đòi đối với cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống mà dư nợ của một khách hàng có giá trị dư nợ gốc từ 1,5 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng, chịu hệ số rủi ro 100% để dễ thực hiện.

HoREA cho rằng thị trường bất động sản cần thời gian để tìm nguồn vốn thay thế – Nguồn: Internet

Ngoài ra, thời gian qua đã xuất hiện các trường hợp tranh chấp khi mua nhà hình thành trong tương lai, có thể dẫn đến rủi ro cho ngân hàng và cho cả người mua nhà. Ví dụ, một chung cư, căn hộ chung cư được thế chấp hai lần; chủ đầu tư đã bán căn hộ chung cư hình thành trong tương lai cho khách hàng, rồi lại đem thế chấp mà ngân hàng nhận thế chấp không kiểm tra, không biết thông tin; chủ đầu tư đã thế chấp dự án chung cư cho ngân hàng, rồi lại bán nhà cho khách hàng mà ngân hàng nhận thế chấp không kiểm tra, không biết thông tin. Vì vậy, Hiệp hội đề nghị ngân hàng, chi nhánh ngân hàng phải có giải pháp quản lý, kiểm soát việc sử dụng các khoản vay để thực hiện dự án nhà ở hình thành trong tương lai, hoặc để mua nhà ở hình thành trong tương lai; cũng như tài sản đảm bảo là bất động sản hình thành trong tương lai…

Trước đó vào tháng 4/2019, HoREA cũng đưa ra đề xuất giãn lộ trình hạn chế tín dụng vào bất động sản do lo ngại thị trường sẽ bịảnh hưởng tiêu cực bởi hạn chế về nguồn vốn.

R.N
(Hợp tác phát triển nội dung cùng Rubix International)