Kho tàng tri thức Việt tại Thư viện Quốc gia Pháp

(KDPT) – Thư viện đang lưu trữ khoảng 12.000 đầu sách viết về Đông Dương, trong đó chiếm khoảng 90% là về Việt Nam.

Một số đầu sách hiếm đang được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia Pháp – Ảnh: H.T.K. chụp lại từ màn hình

Trong khuôn khổ buổi thuyết trình tại ĐH KHXH&NV, Tiến sĩ Nguyễn Giáng Hương – thủ thư kho sách tiếng Việt tại Thư viện Quốc gia Pháp (Bibliothèque nationale de France), nơi đang lưu trữ rất nhiều tư liệu quý giá về Việt Nam –  giới thiệu về hệ thống thư viện của Thư viện Quốc gia Pháp, các tài liệu đã được số hóa cũng như cung cấp cho cử tọa những chỉ dấu để tìm kiếm các hiếm phục vụ công tác nghiên cứu văn hóa Việt Nam.

Khi Việt Nam vẫn còn là thuộc địa của Pháp, bất kỳ sách nào xuất bản ở Đông Dương dù là sách báo tự in đi nữa đều phải nộp hai ấn bản để lưu chiểu, một trong hai ấn bản đó được gửi về Thư viện Quốc gia Pháp.

Nếu năm 1923 số lượng sách Việt ngữ và Pháp ngữ là ngang nhau, thì đến năm 1929 số lượng sách Việt ngữ đã lớn gấp ba lần số lượng sách Pháp ngữ. Điều này chứng tỏ quá trình phát triển của chữ quốc ngữ trong chặng đường hình thành và phát triển của nó.

Theo bà Giáng Hương, hiện thư viện đang lưu trữ khoảng 12.000 đầu sách viết về Đông Dương, trong đó chiếm khoảng 90% là về Việt Nam. Khối lượng sách đồ sộ ấy đến nay vẫn chưa được số hóa đầy đủ, cũng như chưa có danh sách thống kê tên các đầu sách.

Điều này rất khó cho các nhà nghiên cứu cũng như bạn đọc trong nước, khi không biết rõ được “gia tài” của dân tộc đang lưu giữ tại Pháp gồm có những gì.

Trên trang web chính thức của Thư viện Quốc gia Pháp – www.bnf.fr, độc giả có thể dễ dàng tra cứu thông tin về các đầu sách tiếng Việt trên toàn nước Pháp.

Theo Tuổi trẻ online