(KDPT) – Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về giải pháp thu hút đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ các nguồn trong và ngoài nước.

Thời gian qua, “làn sóng” khởi nghiệp đã lan rộng, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng; hàng nghìn doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp được thành lập. Tuy nhiên, bên cạnh ý tưởng, mô hình kinh doanh, DN khởi nghiệp cần có nhiều điều kiện quan trọng để phát triển, trong đó quan trọng nhất là vốn. Bởi kể từ khi thành lập, vòng đời của một DN khởi nghiệp trải qua 5 giai đoạn: Khởi nghiệp, xây dựng, phát triển, trưởng thành và sau trưởng thành. Mỗi giai đoạn phát triển DN đều có nhu cầu về vốn và mô hình huy động vốn khác nhau.

Để giải “cơn khát” vốn cho DN khởi nghiệp, tại Công văn số 1128/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc thu hút đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ các nguồn trong và ngoài nước gửi các bộ, cơ quan liên quan mới đây, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tiếp tục triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025” (Đề án 844) hỗ trợ các tổ chức ươm tạo, đào tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh để nâng cao năng lực cho các DN khởi nghiệp sáng tạo. Thông qua Ban Điều hành Đề án 844, tổ chức các cuộc gặp thường niên với các nhà đầu tư và DN khởi nghiệp sáng tạo trong nước, quốc tế.

Bên cạnh đó, Bộ KH&CN xây dựng Dự thảo Điều lệ tổ chức, hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF), bổ sung quy định DN khởi nghiệp sáng tạo là đối tượng nhận hỗ trợ của Quỹ, trình Chính phủ ban hành trong năm 2019. Cụ thể, bổ sung hoạt động tài trợ, cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay vốn, bảo lãnh vay vốn, hỗ trợ vốn cho DN khởi nghiệp sáng tạo để ươm tạo công nghệ, phát triển ý tưởng, mô hình kinh doanh. DN khởi nghiệp sáng tạo cần đảm bảo điều kiện được hỗ trợ theo quy định tại Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa, đồng thời đảm bảo tiêu chí do Quỹ đề ra đối với từng ngành, lĩnh vực.

Song song với việc huy động nguồn vốn, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xây dựng tiêu chí xác định nhà đầu tư cá nhân và DN khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ việc thành lập, hoạt động của các câu lạc bộ, mạng lưới “nhà đầu tư thiên thần” trong nước và kết nối với mạng lưới “nhà đầu tư thiên thần” toàn cầu để tăng cường đầu tư cho khởi nghiệp trong và ngoài Việt Nam. Đồng thời, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ KH&CN nghiên cứu, xây dựng ban hành cơ chế tài chính thực hiện Đề án 844 nhằm thúc đẩy môi trường khởi nghiệp sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho DN khởi nghiệp sáng tạo hoạt động và phát triển. Đặc biệt, xây dựng cơ chế tài chính cho Quỹ NATIF, trình Chính phủ ban hành trong năm 2019.

    • Đối với hoạt động hỗ trợ cho DN khởi nghiệp sáng tạo, cần quy định cụ thể về hình thức hỗ trợ, hạn mức hỗ trợ cho nhóm dự án; xây dựng nội dung chi và định mức chi phù hợp với hoạt động đặc thù của DN khởi nghiệp sáng tạo; xây dựng quy trình đánh giá, thẩm định dự án để đảm bảo việc hỗ trợ có hiệu quả.

Theo Quỳnh Nga
congthuong.vn