Lâm Đồng: Thuê đất không qua đấu giá, dự án King Palace của Công ty Hoàn Cầu chính thức bị thu hồi 

Bất động sản - 12/11/2021

(KDPT) – Sở Tài chính Lâm Đồng sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành họp, xem xét phương án hoàn trả cho Công ty cổ phần Hoàn Cầu Đà Lạt các chi phí đầu tư dự án King Palace.

Sở Tài chính cho biết, thực hiện Văn bản số 6141/UBND-XD ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc chấm dứt hoạt động dự án King Palace do Công ty cổ phần Hoàn Cầu Đà Lạt làm chủ đầu tư theo Kết luận số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 và số 1033/KL-TTCP ngày 30/6/2021.

Theo đó, sau khi có quyết định chấm dứt hoạt động dự án King Palace, Sở Tài chính Lâm Đồng sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành họp, xem xét phương án hoàn trả cho Công ty cổ phần Hoàn Cầu Đà Lạt các chi phí đầu tư dự án trên.

Giới mời của Sở Tài chính liên quan đến việc chấm dứt hoạt động dự án King Palace.

Liên quan đến dự án này, tháng 11/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát tình hình đầu tư, thực hiện nghĩa vụ tài chính và đề xuất phương án xử lý vốn đầu tư liên quan đến dự án King Palace của Công ty Hoàn Cầu Đà Lạt.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, theo kết luận 929 (ngày 12/6/2020) của Thanh tra Chính phủ và kế hoạch ngày số 6865 (ngày 14/8/2020) của UBND tỉnh thì dự án xây dựng Khu dịch vụ du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp (King Palace) do Công ty Hoàn Cầu Đà Lạt làm chủ đầu tư thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án do qua kiểm tra, xác minh có vi phạm pháp luật về đất đai và đầu tư.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, theo Kết luận 929 của Thanh tra Chính phủ, dự án vi phạm một số quy định tại khoản 1, Điều 52, Luật Đất đai và việc cho thuê nhà đất Dinh I, các biệt thự trên khuôn viên đất 1,86 ha không qua đấu giá là vi phạm quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 43, Nghị định 52 của Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ kết luận, trách nhiệm chính để xảy ra các vi phạm nêu trên thuộc Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc TNMT… Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi đất dự án tại Dinh 1 của Công ty Hoàn Cầu.

UYỂN NHI