Lập tổ công tác rà soát văn bản pháp luật chồng chéo

Thời sự - 15/02/2020

(KDPT) – Thủ tướng quyết định lập tổ công tác rà soát văn bản pháp luật chồng chéo, không phù hợp thực tiễn và kìm hãm sự phát triển, ngày 12/2. 

Tổ công tác do Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long làm tổ trưởng; các tổ phó là Thứ trưởng Tư pháp, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long, Tổ trưởng Tổ công tác. Ảnh: Giang Huy

Ngoài ra, tổ công tác còn có đại diện 19 cơ quan thuộc Chính phủ, các Ủy ban Quốc hội, Tòa án, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam…

Tổ công tác hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ công tác là phát hiện những quy định pháp luật đang mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn và kìm hãm sự phát triển để kiến nghị sửa đổi. Việc này nhằm giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội.

Đồng thời, tổ công tác sẽ có ý kiến độc lập về các báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật của bộ, ngành.

Các thành viên tổ công tác làm việc theo chế độ tập thể, kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng.

Theo VnExpress