Lộ trình kết nối thông tin để sàn thương mại điện tử khai, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh

Kinh tế, Tin nổi bật - 07/10/2021

(KDPT) – Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế, trên cơ sở các quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn, cá nhân kinh doanh phát sinh nghĩa vụ được tự kê khai nộp thuế hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức kê khai, nộp thuế thay. Thông tư số 40/2021/TT-BTC đã quy định rất cụ thể, nhằm hướng dẫn rõ hơn về thủ tục trong trường hợp các sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện kê khai thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh qua sàn theo ủy quyền hoặc thỏa thuận của cá nhân và theo đúng quy định của pháp luật. 

Trước các thông tin về trách nhiệm của sàn kinh doanh thương mại điện tử trong việc khai và nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh qua sàn theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC, Tổng cục Thuế đã thông tin cụ thể về lộ trình dự kiến triển khai việc kết nối cung cấp thông tin giữa cơ quan thuế và các sàn thương mại điện tử.

Từ cuối tháng 6 đến 01/8/2021: Tổng cục Thuế chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện khảo sát thực tế một số Sàn giao dịch thương mại điện tử (Sàn TMĐT) để xây dựng chuẩn dữ liệu; dự thảo chuẩn dữ liệu lấy ý kiến các Sàn TMĐT.

Từ 01/8/2021 đến trước 01/10/2021: Tổng cục Thuế tổng hợp ý kiến phản hồi, hoàn thiện, trình các cấp có thẩm quyển ban hành chuẩn dữ liệu kết nối thông tin.

Từ 01/10/2021 đến trước 01/01/2022: Tổng cục Thuế và các Sàn giao dịch TMĐT triển khai việc nâng cấp ứng dụng để đảm việc kết nối thông tin theo chuẩn định dạng bằng phương thức điện tử.

Từ 01/01/2022: Sàn TMĐT thực hiện việc kết nối thông tin với cơ quan thuế theo chuẩn dữ liệu bằng phương thức điện tử.

Với các bước chuẩn bị theo lộ trình mà hai cơ quan đã phối hợp và đi đến thống nhất trên, để hỗ trợ cá nhân kinh doanh kê khai đúng, đủ, kịp thời, các sàn thương mại điện tử cần phối hợp tích cực với cơ quan thuế trong việc cung cấp thông tin. Trên cơ sở đó, hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành thuế sẽ hỗ trợ tra cứu thông tin tổng hợp doanh thu kinh doanh trên toàn quốc để cá nhân có thể tự thực hiện việc khai thuế, nộp thuế kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định.

PHƯƠNG THẢO 

Bạn đang đọc bài Lộ trình kết nối thông tin để sàn thương mại điện tử khai, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh tại chuyên mục Kinh tế.
Cung cấp thông tin, liên hệ đường dây nóng:
03694529040977600308.
Hoặc Email: [email protected]
[email protected]