Ảnh: nguồn internet

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), năm 2018 cả nước có tổng cộng 131.275 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Trong đó, số lượng doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bất đông sản là 7.092 doanh nghiệp, tương đương mỗi ngày có xấp xỉ 20 doanh nghiệp mới trong lĩnh vực này được thành lập. Con số này cao hơn 40% so với cả năm 2017 là 5062 doanh nghiệp. Bất động sản cũng là ngành có tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cao nhất so với năm 2017.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguồn vốn nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực bất động sản cũng tăng mạnh. Theo đó, tính đến ngày 20/12/2018, lĩnh vực này đã thu hút khoảng 6,6 tỷ USD vốn đăng ký, chiếm 18,6% tổng vốn đăng ký tại Việt Nam và đứng thứ hai về thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống là 6.852 doanh nghiệp (tăng 8,1% so với năm 2017) ; trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và các dịch vụ hỗ trợ khác là 7.631 doanh nghiệp (tăng 13,2% so với năm 2017).

HT

(Hợp tác phát triển nội dung cùng Rubix International)