Ngày Dân số thế giới 11/7: Không để ai bị bỏ rơi ở phía sau

(KDPT) – Ngày 11/7, tại Hà Nội, Bộ Y tế và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm ngày Dân số thế giới (11/7) với chủ đề Việt Nam – 25 năm thực hiện chương trình hành động Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển (ICPD Cairo, 1994).

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Phát biểu tại Lễ mít tinh, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, là một nước thành viên của Liên hợp quốc tham gia hội nghị, Việt Nam không chỉ tích cực tham gia các hoạt động, xây dựng và thông qua chương trình hành động hội nghị, mà còn tích cực thực hiện và đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, chương trình hành động của hội nghị.

Với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền cả về lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư nguồn lực và tăng cường tổ chức bộ máy; sự nỗ lực, phối hợp hành động của các cấp, các ngành cùng đội ngũ cán bộ làm công tác dân số từ trung ương đến địa phương; sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, nước ta đã sớm đạt được tất cả các mục tiêu đề ra trong chương trình hành động của hội nghị Dân số và Phát triển 1994.

Mức sinh của nước ta giảm mạnh và đạt mức sinh thay thế (bình quân mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con) vào năm 2006, sớm hơn 10 năm so với mục tiêu và được duy trì cho đến nay: Tốc độ gia tăng dân số quá nhanh đã được khống chế thành công; cơ cấu dân số có những chuyển biến tích cực; dân số Việt Nam đã bước vào thời kỳ cơ cấu dân số “vàng”, tạo cơ hội cho phát triển nhanh kinh tế – xã hội; sức khỏe bà mẹ, trẻ em được cải thiện rõ rệt; tuổi thọ bình quân tăng nhanh và đạt 73,5 tuổi; chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt; chỉ số phát triển con người tăng nhanh và đạt mức trung bình trong các nước trên thế giới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định những thành tựu đạt được trong lĩnh vực dân số thời gian qua đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xóa đói giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống của các tầng lớp nhân dân.

Mặt khác, những kết quả này đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, được Liên hợp quốc ghi nhận, đánh giá cao và trao tặng Giải thưởng Dân số của Liên hợp quốc.

Việt Nam đang trên tiến trình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm phát triển đất nước nhanh và bền vững theo nguyên tắc phát triển bao trùm, không để ai bị bỏ rơi ở phía sau.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, trước mắt còn rất nhiều khó khăn, thách thức cần vượt qua: Mức sinh chênh lệch lớn giữa các khu vực và đã xuất hiện tình trạng mức sinh giảm quá mức ở một số khu vực; tỷ số giới tính khi sinh tăng nhanh và đã ở mức nghiêm trọng sẽ dẫn tới nguy cơ mất cân bằng giới trong tương lai; những lợi thế của cơ cấu dân số vàng mang lại chưa được khai thác tốt.

Bên cạnh đó, già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc người cao tuổi tăng nhanh, nhưng chưa có chiến lược thích ứng; phân bổ dân số chưa hợp lý, quản lý dân cư phân tán, lạc hậu; chất lượng dân số còn nhiều hạn chế…

Các đại biểu quốc tế và lãnh đạo ngành Dân số tọa đàm, thảo luận về vấn đề dân số, kế hoạch hóa gia đình của Việt Nam và khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại lễ mít tinh. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Nhấn mạnh mục tiêu, nhiệm vụ của công tác dân số trong thời gian tới hết sức nặng nề, để thực hiện thành công Nghị quyết 21-NQ/TW, đạt được các mục tiêu đề ra, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị: Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm hơn nữa tới việc lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư cho công tác dân số; quán triệt sâu sắc Nghị quyết 21-NQ/TW và Nghị quyết 137-NQ/CP; đề ra các chủ trương, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình cụ thể của ngành, địa phương; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện.

Trước mắt, cần khẩn trương xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các đề án đã được phân công trong chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW và Nghị quyết 137-NQ/CP.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng yêu cầu Bộ Y tế, Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình nhanh chóng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác dân số từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tích cực tham mưu, đề xuất các chính sách, chiến lược, kế hoạch về công tác dân số; tổ chức thực hiện tốt các chiến lược, kế hoạch và chính sách nhằm đưa nội dung của Nghị quyết 21 thành thực tế.

Ông Kamal Malhotra, Điều phối viên Liên hợp quốc tại Việt Nam nhấn mạnh: Các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam cam kết sẽ luôn chung tay hỗ trợ Việt Nam nhằm đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận phổ cập với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bao gồm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và đảm bảo thực hiện quyền cho tất cả mọi người, để không một ai bị bỏ lại phía sau.

Minh Huệ 
Theo baotintuc.vn(TTXVN)