Nghiên cứu chọn tạo giống dừa chất lượng cao cho các tỉnh ĐBSCL

(KDPT) – Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia để tuyển chọn: “Nghiên cứu chọn tạo và nhân giống dừa có năng suất, chất lượng cao phục vụ phát triển bền vững cây dừa cho các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long”.

Ảnh minh họa – Internet

Định hướng mục tiêu là chọn tạo được và vi nhân thành công một số giống dừa năng suất, chất lượng cao bằng phương pháp truyền thống kết hợp công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững cây dừa cho các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.
Yêu cầu đối với kết quả như sau: 01 bộ chỉ thị phân tử phục vụ công tác tuyển chọn, lai tạo giống dừa năng suất và chất lượng cao; 01-02 giống dừa/nhóm giống được tuyển chọn từ quần thể dừa có sẵn tại địa phương có năng suất cao hơn 10% và hàm lượng dầu hoặc chất lượng nước tương đương; 03-05 tổ hợp lai (tối thiểu 30 cá thể lai/tổ hợp) nhằm chọn dòng dừa mới có tiềm năng năng suất/chất lượng vượt trội được đánh giá bằng chỉ thị phân tử; 02 quy trình tái sinh cho 02 nhóm giống dừa đã chọn lọc với tỷ lệ tái sinh thành công trên 50%.
Bên cạnh đó, 02 quy trình nhân in-vitro từ phôi vô tính cho 02 số giống dừa đã chọn tạo, hệ số nhân giống: 1/50; 5.000 cây con in-vitro và ít nhất 500 cây con/giống ở giai đoạn vườn ươm; tham gia đào tạo 02 Thạc sĩ và 01 Nghiên cứu sinh; 04 bài báo (trong đó 02 bài báo quốc tế ISI).
Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ là ngày đến của bưu kiện) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày 31/5/2018.

Theo báo điện tử Chính phủ