Ảnh minh họa, nguồn inernet.

Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn dài 64km, có tổng mức đầu tư 12.188 tỉ đồng, phần nối dài Chi Lăng – Hữu Nghị được ghép vào dự án dài 43km. Mới đây tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản gửi Thủ tướng đề nghị Thủ tướng xem xét chuyển cơ quan có thẩm quyền quyết định dự án từ Bộ Giao thông – Vận tải sang cho UBND tỉnh Lạng Sơn để đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án vào năm 2020.

Mục đích chuyển đổi nhằm nâng cao trách nhiệm địa phương khi tham gia xử lý các bất cập về chính sách của dự án.

Nếu được tiếp nhận dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cam kết sẽ phối hợp với các bên liên quan hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết triệt để những vướng mắc của dự án.

Dự án đã dừng thi công 2 năm (2015-2017) do thiếu vốn, đến nay dự án tiếp tục có nguy cơ vỡ phương án tài chính, và nhà đầu tư đang xem xét tiếp tục dừng thi công. Đặc biệt, đề xuất đặt trạm thu phí tại km93+160 trên quốc lộ 1 để hoàn vốn dự án BOT chưa được Bộ Giao thông – Vận tải chấp thuận…

Nguyên nhân là do các vướng mắc trong hợp đồng BOT cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn chậm được Bộ Giao thông – Vận tải xử lý, lãi vay trong hợp đồng BOT đã ký giữa Bộ Giao thông – Vận tải và Công ty CP BOT Bắc Giang – Lạng Sơn chậm được điều chỉnh.

Duy Khánh