Nhiều hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(KDPT) – Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2/2020. Đây là một trong những sự kiện quan trọng của đất nước. Trong thời gian này, đã có nhiều hoạt động văn hóa chào mừng, trưng bày triển lãm giới thiệu lịch sử và những thành tựu vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sáng ngày 22/1/2021, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch khai mạc triển lãm chuyên đề “ Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội” nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2021).

Triển lãm chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội” với 118 ảnh và tư liệu tiêu biểu giới thiệu nội dung gồm 3 phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh – người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam; Từ Đại hội đến Đại hội; Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một cột mốc lịch sử quan trọng ghi nhận những thắng lợi, thành tựu và những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Giới thiệu 12 kỳ Đại hội Đảng với những chủ trường, đường lối, quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt; những thắng lợi của cách mạng Việt Nam là kết quả của sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Các công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được giới thiệu tới công chúng.

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2021), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ ngày 18-24/1, tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2, phố Hoa Lư, Hà Nội), diễn ra triển lãm mang tên “Đảng ta thật là vĩ đại”.

Triển lãm do Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục Văn hóa cơ sở; Vụ Thi đua, Khen thưởng; Thư viện Quốc gia Việt Nam; Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức.

Trong phần trưng bày hình ảnh, triển lãm giúp người xem hiểu thêm về những kỳ Đại hội Đảng. Đó là quá trình ra đời và lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc chống Pháp, Mỹ, bảo vệ biên giới.

Khu trưng bày “Sách, tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam” gây ấn tượng với gần 200 ấn phẩm về Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng những thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển, hội nhập quốc tế và công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Bộ bàn ghế được Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam sử dụng trong cuộc họp quyết định chủ trương chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 tại Chiến khu Việt Bắc tháng 9/1953.

Khu trưng bày “Những đóng góp của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” trưng bày những hình ảnh về xây dựng quân đội, công an chính quy hiện đại; bảo vệ an ninh biên giới, giữ vững toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia; đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các mục tiêu, các công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị xã hội của đất nước; nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh từng bước kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tham gia vào hoạt động giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc; tham gia huấn luyện, diễn tập chung về hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, tìm kiếm cứu nạn…

Triển lãm tư liệu chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng mang tên “Đảng Cộng sản Việt Nam – Sáng mãi niềm tin” do Thư viện Quốc gia Việt Nam (31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) tổ chức. Triển lãm mở cửa từ ngày từ 20/01/2021 đến 28/02/2021.

Triển lãm: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Sáng mãi niềm tin” giới thiệu 1.000 tư liệu tiêu biểu được lựa chọn trưng bày theo 4 nội dung: (1) Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời – Sự kiện lịch sử trọng đại của Cách mạng Việt Nam; (2) Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc kháng chiến, kiến quốc (3) Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới, phát triển đất nước; (4) Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội.

Các tư liệu trong Triển lãm phản ánh một cách chân thực và đầy đủ về quá trình hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; sứ mệnh lịch sử và ý nghĩa sự ra đời Đảng Cộng sản; các Cương lĩnh, Điều lệ, Sách lược, Chỉ thị, Nghị quyết, đặc biệt là bộ Văn kiện đầy đủ của các kỳ Đại hội Đảng.

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền góp phần giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIII, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đóng góp cho thành công của Đại hội XIII của Đảng.

NGUYỄN NGÂN – BÍCH NGA

Bạn đang đọc bài Nhiều hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
tại chuyên mục Tiêu điểm – Sự kiện
Cung cấp thông tin, liên hệ đường dây nóng:
0369452904 – 0977600308.
Hoặc Email: [email protected]
[email protected]