Nhiều tín hiệu tích cực của khu vực nông-lâm-thủy sản

Kinh tế, Tin nổi bật - 30/03/2019

(KDPT) – Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội quý I/2019 của Tổng cục Thống kê cho thấy những tín hiệu tích cực của khu vực nông-lâm-thủy sản trong quý đầu tiên của năm 2019.

Về nông nghiệp, tính đến trung tuần tháng 3, cả nước đã gieo trồng được 3.087.200 ha lúa đông xuân, bằng 100,8% cùng kỳ năm trước, bao gồm: Các địa phương phía bắc đạt 1.088.400 ha, bằng 99,6%; các địa phương phía nam đạt 1.998.800 ha, bằng 101,4%, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.601.500 ha, bằng 101,8%.

Đến nay, vùng Đồng bằng sông Cửu Long có 1.042.600 ha lúa đông xuân cho thu hoạch, chiếm 65,1% diện tích xuống giống và tăng 64,8% so với cùng kỳ năm 2018; sản lượng ước tính đạt 10,8 triệu tấn, giảm 37.900 tấn so với vụ đông xuân trước; năng suất ước tính đạt 67,4 tạ/ha, giảm 1,5 tạ/ha. Cũng đến thời điểm trên, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa vụ mùa 2018-2019.

Tính đến giữa tháng 3, các địa phương trên cả nước đã gieo trồng được 346.800 ha ngô, bằng 102,9% cùng kỳ năm trước; 62.300 ha khoai lang, bằng 98,9%; 120.800 ha lạc, bằng 98,2%; 14.900 ha đỗ tương, bằng 103,5%; 520.800 ha rau đậu, bằng 102,8%.

Đàn trâu cả nước trong tháng 3 tiếp tục giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước do hiệu quả kinh tế không cao, diện tích chăn thả thu hẹp; sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng quý I/2019 đạt 26.300 tấn, tăng 1,8%. Đàn bò phát triển khá với mức tăng trong tháng đạt 3% do gặp thuận lợi về giá cả và thị trường tiêu thụ, người chăn nuôi có lãi ổn định; sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng quý I năm nay ước tính đạt 99.200 tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng sữa bò tươi đạt 252.200 tấn, tăng 7,3%. Đàn lợn của cả nước tháng 3 tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng quý I đạt  hơn 1 triệu tấn, tăng 3,2%.

Về lâm nghiệp, trong quý I/2019, diện tích rừng trồng tập trung cả nước ước tính đạt 31.900 ha, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 15,7 triệu cây, tăng 0,5%; sản lượng gỗ khai thác đạt 2.714.000 m3, tăng 4,5%; sản lượng củi khai thác đạt 3,9 triệu ste, giảm 1,5%.

Trong 3 tháng đầu năm 2019, diện tích rừng bị thiệt hại là 98,7 ha, giảm 48,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 22,8 ha, giảm 56,6%; diện tích rừng bị chặt phá là 75,9 ha, giảm 45,4%.

Về thủy sản, sản lượng thủy sản quý I/2019 ước tính đạt 1.466.700 tấn, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 1.098.700 tấn, tăng 5,1%; tôm đạt 136.400 tấn, tăng 5,2%; thủy sản khác đạt 231.600 tấn, tăng 3,4%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng quý I/2019 ước tính đạt 646.200 tấn, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 468.200 tấn, tăng 5%; tôm đạt 101.900 tấn, tăng 7,6%. Diện tích nuôi cá tra quý I/2019 ước tính đạt 3.000 ha, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng cá tra đạt 250.100 tấn, tăng 7,7%. Sản lượng tôm sú quý I ước tính đạt 43.100 tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt 45.600 tấn, tăng 8,9%.

Sản lượng thủy sản khai thác quý I/2019 ước tính đạt 820.500 tấn, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 630.500 tấn, tăng 5,2%; tôm đạt 34.500 tấn, giảm 1,1% (sản lượng thủy sản khai thác biển đạt 785.100 tấn, tăng 5%, trong đó cá đạt 606.100 tấn, tăng 5,4%; tôm đạt 31.600 tấn, giảm 0,9%.

Theo Chinhphu.vn